English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Göç, Çalışma Hayatı ve Toplumsal Cinsiyet: Karşılaştırmalı Perspektiften Hopa'da Yerli ve Kayıtdışı Kadın İşgücü
(Migration, Working Life and Gender: Domestic and Unregistered Labor of Woman in Hopa Comparative Perspective )

Yazar : Kerem Özbey    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 56
Sayfa : 105-121


Özet
Bu çalışma, uluslararası göç sürecini toplumsal cinsiyet perspektifinden ele almakta ve bu sürecin bir parçasını oluşturan göçmen kadın işgücü ile ev sahibi toplumda yer alan kadın işçilerin göç sonrası çalışma hayatındaki konumlarını ve örgütlenme biçimlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada, Gürcistan’dan Hopa’ya çalışma amacıyla göç eden 16 Gürcü kadın işçi ve Hopa’da yaşayan 6 kadın olmak üzere, toplamda 22 kişi ile nitel araştırma yöntemi kapsamında derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde, yerli ve kayıtdışı kadın işgücünün, çalışma koşulları, ücret düzeyleri, sahip olunan vasıflar ve farklı iş kolları gibi sosyolojik dinamikler açısından farklılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası Göç, İşgücü Piyasası, Yerli ve Kayıtdışı, Kadın İşgücü, Hopa.

Abstract
This study examines the international migration process from a gender perspective and aims to compare the positions and organizational forms in the post-migration working life of women workers in the host society and migrant women labor force, which constitute a part of this process. In accordance with this purpose, in this study, in-depth interviews were conducted within the qualitative research methodology with a total of 22 people, including 16 Georgian women workers migrating to study Hopa from Georgia and 6 women living in Hopa. At negotiations, domestic and unregistered women labor force have reached the conclusion that they differ in terms of sociological dynamics such as working conditions, wage levels, possessed qualities and different business lines.

Keywords
International Migration, Labor Force Market, Domestic and Unregistered, Women Labor Force, Hopa.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com