English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sosyal Dışlanma Kavramı Ekseninde Sosyo-Politik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Hopa Örneği
(The Analysis of Socio-Political Attitudes and Behaviours around the axis of the concept of Social Exclusion: The Case of Hopa )

Yazar : Esat Pınarbaşı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 56
Sayfa : 1-23


Özet
Hopa’da yaşayan Lazlar ve Hemşinlilerin sosyo-politik, ekonomik ve kültürel tutum ve davranışlarının sosyal dışlanma olarak ele alınabilecek durumlara neden olup olmadığına, eğer var ise bunun ne şekilde gerçekleştiği anlaşılmaya çalışılan bu çalışma, 2013-2014 yıllarında yapılan araştırma projesinin alan çalışması çerçevesinde şekillenmiştir. Nitel bir çalışma olan araştırma, temelde “Yorumlayıcı Sosyal Bilim” argümanlarından faydalanılarak yapılmıştır. Veriler, “yapılandırılmamış görüşme” tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma çerçevesinde 12’si kadın, 20’si erkek olmak üzere toplamda 32 kişi ile görüşülmüştür. Kendilerini etnik aidiyet açısından tanımlayan görüşmecilerin; 16’sının Laz ve 16’sının Hemşinli olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada sosyal dışlanmanın ekonomik, mekânsal, kültürel ve politik boyutları araştırılmakta ve etnisitenin dışlanma üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır. Yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda Hopa’da etnik kimliğe göre sosyal dışlanmanın yaşandığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Dışlanma, Etnisite, Hemşinliler, Lazlar, Hopa.

Abstract
This research project tries to understand whether the socio-political, economic and cultural attitudes and behaviours of Hamshenis’ and Lazs’ produces social exclusion effects in particular situations, and if there existed such effects, how these effects were produced. The project was conducted as a field research in 2013-2014 these dates. It was a qualitative research and fundamentally used the arguments of interpretative methodology and also particularly of the critical methodology. Data was collected by conducting “unstructured interview” technique. The researcher made interviews with 32 people of which 12 of them were female and 20 of them were male interviewees. Among the interviewers who define themselves in terms of ethnicity 16 of them are identified as from Laz ethnicity and 16 are as from Hemshin ethnicity. In this study, the economic, spatial, cultural and political dimensions of social exclusion are investigated and the effects of ethnicity on the issue of social exclusion are discussed. Based on the conducted interviews and observations, the social exclusion based on ethnic identity are experienced to a significant extent.

Keywords
Social Exclusion, Ethnicity, Hemshin, Laz, Hopa

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com