English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Lomlarda Kimlik, Kültür ve Sosyal Değişme: Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli Örnekleri
(Identity, Culture and Social Change in Loms: The Examples of Ardanuç, Şavşat and Yusufeli )

Yazar : İlknur BEYAZ ÖZBEY    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 56
Sayfa : 25-52


Özet
Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan Lomların kendilerini nasıl tanımladıklarını, içinde yaşadıkları toplumun kendilerine yönelik bakış açılarını, kültürel kimliklerini ve sosyal yapılarında ne tür değişimlerin meydana geldiğini anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Artvin’in Ardanuç ilçesinde 3 (2 erkek ve 1 kadın), Şavşat ilçesinde 2 (1 kadın ve 1 erkek) ve Yusufeli ilçesine bağlı Kınalıçam köyünde 4 (2 kadın ve 2 erkek) olmak üzere toplamda 9 kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemine başvurulmuş ve derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda, Lomların Çingene/Roman kimliğini reddettikleri ve kendilerini Müslüman, muhafazakâr ve Türk olarak tanımladıkları tespit edilmiştir. Poşa olarak da bilinen Lomların, kendilerini toplumun sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel sahalarından dışlanmış ve ötekileştirilmiş bir grup olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Kimlik merkezli yaşanan sosyolojik sorunlar, Lomlar için değişimin itici gücü haline geldiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kimlik, Etnisite, Kültür, Sosyal Değişme, Lomlar

Abstract
This study aims to understand how Loms living in the Eastern Black Sea region identifies themselves, society's point of view towards themselves, cultural identities and what kind of changes have occurred in social structures. Within the scope of this purpose, a total of 9 interviews were conducted with Artvin in Ardanuç county with 3 (2 woman and 1 man), in Şavşat county with 2 (1 woman and 1 man) and in Kınalıçam village in Yusufeli county with 4 (2 woman and man). Qualitative research method was used in the study and in-depth interview technique was used. As a result of the interviews, it was determined that Loms rejected the Gypsy/Roma identity and defined themselves as Muslim, conservative and Turkish. Loms, also known as Poşa, has reached the conclusion that they see themselves as an excluded and otherized group of social, economic, political and cultural lands of society. It has been seen that identity-centered sociological problems have become the driving force of change in terms of Loms.

Keywords
Identity, Ethnicity, Culture, Social Change, Loms

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com