English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Hopa’nın Şair Ceketli Çocuğu Kazım Koyuncu ve Karadeniz Rock
(Hopa’s Poet Jacketed Child Kazım Koyuncu and BlackSea Rock )

Yazar : Öznur Yılmaz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 56
Sayfa : 73-82


Özet
Kültür, tanımlanması oldukça zor bir kavramdır. Yalnızca kavramın tanımlanması üzerine yapılmış çalışmalar, son derece geniş bir literatüre sahiptir. Kültürün, ne olduğunu tanımlamaktan öte, onun, insanların toplumsal ilişkiler çerçevesinde etkileşimi ile ortaya çıktığını söylemek bu bağlamda haddini aşan bir ifade olmayacaktır. Kültürün önemli bileşenlerinden biri, müziktir. Toplumsal ilişkilerin belirlediği çerçevede, kültürün değişim ve dönüşüme uğradığı ölçüde müzik, bu değişim ve dönüşümden doğrudan etkilenmektedir. Bir bölgedeki değişimi izlemek için müziğin geçirdiği evreleri izlemek bize tamamıyla açıklayacak olmasa da, sürece yönelik önemli ipuçları verecektir. Hopa, Türkiye’nin Karadeniz sahil şeridinin son noktasında, uç yerleşim olmanın ötesinde bir öneme sahiptir. Farklı etnik gruplara ev sahipliği yapar. Doğu Karadeniz’e yayılmış kadim halklarından Lazlar, Hemşinliler, Gürcüler, Poşalar, Lomlar gibi otokton halklar, bölgenin en önemli merkezlerinden biri olan Hopa’da uzun yıllardır bir arada yaşamaktadır. Bu bir arada yaşama deneyimi, yer yer gerilimlerle beslenmiş olsa da, kültürel alanda önemli bir zenginliğe kapı aralamaktadır. Çalışma özelinde, Kazım Koyuncu’dan hareketle Laz kültürüne yoğunluk verilmiştir. Lakin bölgede ari bir kültürden söz edilemeyeceğini belirtmekte fayda var. Birbirinden farklı kültürel ögelere sahip olan bölge halklarının, ilçe merkezinde bir araya geldiklerinde dışarıdan bir gözün bu farkı görmesi oldukça zor olacaktır. Hopa’da müzik, tüm Doğu Karadeniz’de olduğu gibi, küçükten büyüğe herkesin bir şekilde temas ettiği özel bir etkinliktir. Farklı etnik kimliklerin, kendilerini ifade etmekte kullandıklarını gördüğümüz müziğin, geleneksel biçiminden müstakil bir başlık olarak bahsedeceğiz. Ancak popüler müzik alanında da Doğu Karadeniz başlıca bir çalışma konusu olacak kadar zengin bir alandır. Bir mücadele alanı olarak popüler müziğin, hegemonyanın her aşamasında Doğu Karadeniz’den bir karşılık verdiğini söylemek elzemdir.

Anahtar Kelimeler
Rock, Karadeniz, Hopa, Zuğaşi Berepe, Kazım Koyuncu

Abstract
Culture is a conception which is a pretty difficult to describe. Only studies on the definition of the concept have an extremely broad literature. Culture has emerged in the context of people's social relations. One of the important components of the culture is music. On the environment which is determined by the social relations, to the extent that the culture changes and transforms the music is directly influenced by these changes and transformations. Tracking the stages of music in order to follow a change in a region will provide us with important clues to the process, although it will not fully explain it to us. Hopa is the tip of the north in turkey. It hosts different ethnic groups. Autochthonous communities spreading in Eastern Blacksea as Lazs, Hamshenis, Georgians, Poşas, Loms have been for many years in Hopa, one of the most important centers of the region. While this coexistence experience is nourished by tensions, it causes for a important wealthiness in  cultural area. In the study specially, moving from Kazim Koyuncu, the intensity of Laz culture was given.. But it is useful to say that in that area it can’t be mentioned in a pure culture. When the people of that region, which have different cultural factors, come together in the county town, it is very hard to see the differences for a foreigner. In Hopa as the whole Eastern Blacksea, the music is a specific activity that all people from every age touch. We will mention in music we see that different ethnic identities use as a self expression, different from the traditional form. However, in the area of popular music, Eastern Black Sea is also a rich field to be a major work topic. It is essential to say that as a field of struggle the popular music responds to each stage of hegemony from Eastern Blacksea.

Keywords
Rock, Blacksea, Hopa, Zuğaşi Berepe, Kazım Koyuncu

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com