English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Strabon'a Göre Antikçağda Amaseia ve Çevresi
(Amaseia and Its Vicinity in Ancient Times According to Strabo )

Yazar : Kamil Doğancı  - Recep Altın  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 58
Sayfa : 1-25


Özet
Strabon (MÖ 64/3-MS 24) yılları arasında yaşamış ünlü Amaseia’lı (=Amasya) coğrafyacıdır. Ataları Pontus Krallığında önemli görevler üstlenmiştir. Onyedi kitaptan oluşan eseri Geographika’da (=Coğrafya) batıda Atlas Okyanusu’ndan doğuda Indus Irmağı’na kadar uzanan dünya coğrafyası hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Eserinde coğrafi bilgilerin yanısıra kültürel ve tarihi olaylara da değinir. Makalemizin konusu olan Amaseia ve çevresini eserinin XII’inci kitabında ele almıştır. Strabon doğum yeri olan Amaseia hakkında ayrıntılı bilgiler verir ve kente iltifatlarda bulunur: “Benim kentim, içinden Iris’in (=Yeşilırmak) aktığı geniş ve derin bir vadide kurulmuştur. İnsan emeği ve doğa buraya hem kent hem de kale karakterini olağanüstü bir şekilde sağlamıştır” der. Ardından Amaseia çevresinde kurulmuş olan Eupatoria, tapınak kenti Zela ve Anadolu tanrısı MA’ya adanmış Komana vb. gibi yerleşimler hakkında bilgi verir. Daha sonra M.Ö. 64’de Pompeius’un Pontus kralı VI. Mithridates’i yenip Pontus bölgesini Roma’nın Bithynia eyaletine bağlamasıyla birlikte bölgede yoğunlaşan kentleşme faaliyetlerine değinir. Strabon’un da belirttiği gibi, bu dönemde bölgede birçok yeni kent kurulurken bu kentleri birbirine bağlayan geniş bir yol ağı da inşa edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Amaseia, Pontus, Komana, Strabon, Zela, Pompeius

Abstract
Strabo of Amaseia is a geographer who lived between 64/63 BC-24 AD. His ancestors played important roles in the Kingdom of Pontus. Strabo’s work Geography consists of 17 books and gives detailed information about the world geography from the Atlantic Ocean in the west to the Indus River in the east. Strabo does not only provide geographical information, he also refers to cultural and historical events. His XIIth book is about the ancient situation of Amaseia and its vicinity also the topic of my paper. Strabo gives detailed information about Amaseia: “My city is situated in a large deep valley, through which flows the Iris River. Both by human foresight and by nature it is an admirably devised city, since it can at the same time afford the advantage of both a city and a fortress.” Then he gives information about settlements around Amaseia such as Amisos, Zela and Komana. An intense urbanization activity began in the region after Pompey defeated Mithridates VI the king of Pontus in 64 BC. Pompey has also built a large network of roads connecting the cities while building many new cities.

Keywords
Amaseia, Pontus, Comana, Strabo, Zela, Pompey

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com