English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Anadolu’ya Yapılan İlk Selçuklu Akınları Açısından Kelkit Vadisi’nin Önemi
(Significance of the Kelkit Valley in Terms of the Early Saljukid Raids onto Anatolia )

Yazar : İlhan ASLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 57
Sayfa : 43-54


Özet
Kuzey Anadolu’nun önemli bir kesimini teşkil eden Kelkit Vadisi, Selçukluların Anadolu’yu fethetme sürecinde kullanmış oldukları önemli ve daimî yollardan biridir. Bu coğrafyanın Karadeniz sahilleri ve Batı Anadolu ile kısa sürede temas kurulması anlamında stratejik bir özelliği bulunmaktadır. XI. yüzyılın başlarından itibaren Kafkasya üzerinden Anadolu’ya giren Selçuklular, bölgenin bu stratejik önemini kavramış ve Malazgirt Meydan Muharebesi’ne kadar düzenlemiş oldukları akınlarda zikredilen bölgeyi bir üst olarak kullanmışlardır. Bu makalede dönemin muhtelif kaynakları ışığında Kelkit Vadisi’nin Selçuklular açısından ne derece önem arz ettiği siyasî olaylar nispetinde incelenmeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kelkit Vadisi, Selçuklular, Bizans İmparatorluğu, Doğu Anadolu, Kafkasya.

Abstract
The Kelkit Valley, covering most of Nothern Anatolia, is one of the important and permanent ways, which the Seljukids used in the process of conquering Anatolia. This area has a strategic feature regarding to establishing quick ties with the Black Sea coast and the Western Anatolia. Entering Anatolia by way of Caucasus, beginning with early XIth century, the Seljukids grasped the strategic importance of the area, and used the region as a base during the raids they set until the Battle of Manzikert. In this paper, the importance of the Kelkit Valley for the Seljukids in regard with the political events, in the light of several sources of the area.

Keywords
Kelkit Valley, Seljukids, Byzantine Empire, Eastern Anatolia, Caucasia.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com