English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ottoman Chronicler Mustafa Naima’s İndividual Style in Corpus Dimension
(Osmanlı Tarihçisi Mustafa Naima’nın Bireysel Üslubu Korpus Ölçüsünde )

Yazar : Oles Kulchynskyy    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 58
Sayfa : 168-188


Özet
‘‘Tarih-i Naima’’ adlı Osmanlı düzyazı eseri artık uzun süre içinde üslubunun özellikleri sayesinde edebi eleştiricilerin, tarihçilerin ve dilbilimcilerin ilgilerini geniş bir ölçüde çekmektedir. Kroniğin frekans leksik parametrelerinin diğer Osmanlı metinleriyle korpus yöntemleriyle genel karşılaştırılması, onun Osmanlı Türkçesi düzyazı kanunları ve normuna göre yaratılmış olmasını ispatlamaktadır. Ancak aynı zamanda ‘‘Tarih-i Naima’’ diğer Osmanlı Türkçesi metinleriyle belirsiz, ifadesiz bir şekilde değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik ise Mustafa Naima’nın tarihine ünlü Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’ adlı eserinin aksine Osmanlı Edebiyatında iki yüzyıl boyunca unutulmamış ve yeterince meşhur bile olmaya izin vermişti.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı kroniği, Osmanlı Türkçesi Düzyazı, Mustafa Naima, Bireysel Üslup, Korpus Dilbilimi

Abstract
An Ottoman prose work “Tarih-i Naima” (“Naima’s History”) for a long time has been the subject of special interest for literary critics, historians and linguists due to its stylistic features. The general comparison of the chronicle frequency lexical parameters with other Ottoman prose texts by corpus approach demonstrated that it had been created according to the canons of Ottoman Prose Literature and rules of its language norm. However, at the same time, “Tarih-i Naima” differs from other texts in some obscure, inexpressive form, which let the annalist work stay quite famous in Ottoman Literature for two centuries and not be forgotten as was the chronicle “Seyahatname” of the famous traveler Evliya Chelebi.

Keywords
Ottoman Chronic, Ottoman Prose, Mustafa Naima, Individual Style, Corpus Linguistic.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com