English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Osmanlı Kaynaklarına Göre Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’na Girişi
(Entrance of Greece Into The World War I According to Ottoman Sources )

Yazar : İsmigül Çetin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 59
Sayfa : 169-204


Özet
Gudi Darbesi ve ardından Eleftherios Venizelos’un iktidara gelmesi sonucunda Yunanistan’da büyük bir değişim başlamıştır. Yunanistan’ın Balkan Savaşlarında kazandığı büyük zafer Megali İdea’nın gerçekleştirilebileceği düşüncesini kuvvetlendirmiş ve bu düşünce hem devlet adamlarını hem de toplumu etkilemiştir. Bu düşüncenin en önemli savunucularından olan Venizelos, I.Dünya Savaşı’nı Megali İdea’yı gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görmüş ve savaşı kazanacaklarına kesin olarak inandığı İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmek istemiştir. Ancak Yunan devlet adamlarının tamamı aynı görüşü paylaşmamış, Venizelos başta Kral Konstantin olmak üzere Alman yanlısı devlet adamları ile karşı karşıya gelmiştir. Başlangıçta Venizelos iktidardan uzaklaşmış, ancak Haziran 1915’de yapılan seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelmiştir. Fakat Kral Konstantin ile aralarındaki fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etmiş, yapılan seçimlere de katılmayarak siyaset dışı kalmıştır. Bu durum Milli Bölünme denilen sürecin başlamasına neden olmuştur. Bu süreçte İtilaf Devletleri Yunanistan’ı hem ekonomik hem de askeri baskı altına almışlar ve ülkenin birçok yerini işgal etmişlerdir. Atina’daki Osmanlı sefiri Galip Kemalî Bey Yunanistan’ı İtilaf Devletlerinden uzaklaştırmak ve tarafsız kalmasını hatta Osmanlı Devleti ile ittifak yapmasını sağlamak için çaba sarf etmiştir. Ancak Milli Bölünme’nin galibi Selanik’te ayrı bir hükümet kuran Venizelos olmuş ve iktidarı ele geçirerek Kral Konstantin’in tahttan indirilmesini sağlamış ve Yunanistan’ı İtilaf Devletlerinin yanında savaşa dâhil etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yunanistan, I.Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Galip Kemali Bey, Venizelos

Abstract
As a result of the Goudi Coup and the coming of Eleftherios Venizelos in power, a great change began in Greece. Greece's great victory in the Balkan Wars strengthened the thought that Megali Idea could be realized, and this thought affected both statesmen and society. Venizelos, one of the most important advocates of this thought, saw the I. World War as an opportunity to realize Megali Idea and wanted to enter into the war with the Entente Powers, which was firmly believed would wining the war by him. On the other hand all Greek statesmen didn’t share the same view, Venizelos faced pro-German statesmen, especially King Constantine. Initially Venizelos departed from power, but came back to power after winning the elections held in June 1915. However, he resigned due to differences of opinion with King Constantine and remained out of politics by not participating in elections. This caused to begin the process called the National Schism. In this time interval, the Entente States put Greece under both economic and military contrains and occupied many parts of the country. The Ottoman ambasador in Athens Galip Kemalî Bey made an effort to quit Greece from the Entente States and to maintain its neutrality and even make an alliance with the Ottoman State. However, Venizelos who founded a separate government in Thessaloniki was the founder of the National Schism, and deposed King Constantine and included Greece in the war alongside the Entente Powers.

Keywords
Greece, First World War, Ottoman State, Galip Kemalî, Venizelos

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com