English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Doğu Karadeniz Bölgesinin Bugünkü Etnik Yapısına Tesir Eden Göçler
(Migrations Influencing Ethnic Structure of the Eastern Anatolian Region )

Yazar : İbrahim Tellioğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 5
Sayfa : 1-10


Özet
Doğu Karadeniz bölgesinin bugünkü etnik yapısının şekillenmesinde XI. yüzyıl ortalarından itibaren Türkmenlerin bölgeyi yurt tutması temel oluşturur. XII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Gürcistan üzerinden yöreye gelen Kıpçaklar da özellikle Artvin-Rize-Trabzon hattına yerleşmiş ve günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Kafkasya'dan yöreye göç eden Laz, Gürcü ve Çerkeslere karşılık mübadeleyle 1923'te Rumların Yunanistan'a gönderilmesi Doğu Karadeniz bölgesinin bugünkü etnik yapısını ortaya çıkarmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Doğu Karadeniz Bölgesi, Etnik Yapı, Göç, Türkmenler, Kıpçaklar, Mübadele, Rumlar, Lazlar, Gürcüler.

Abstract
The settlement of the Turkmens in Eastern Black Sea is crucial in making of the current ethnic structure of the Eastern Black Sea region from the XI. century on. Kipchaks coming via Georgia in the second half of the XIII. century settled in the üne Artvin-Rize-Trabzon, and kept their existence up to now. There happened migrations of also the Lazi, Georgians and Circassians. After sending the Greek-speaking population of the region to Greece in 1923, current ethnic structure was formed.<

Keywords
the Eastern Black Sea region, ethnic structure, migrations, Turkmens, Kipchaks, Rums, the Lazi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com