English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Juliusz Słowacki’nin Başkahramanı “Kordian” Üzerine Bir İnceleme
(Protagonist of Juliusz Słowacki “Kordian” )

Yazar : Emrah Gaznevi    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 60
Sayfa : 135-145


Özet
Juliusz Słowacki Polonya edebiyatının drama ustası olarak kabul edilir. Kırk yıllık kısa yaşamında çok önemli tarihi olaylara tanıklık etmiş ve bunu şiirsel romanlarına yansıtmıştır. Üç perdeden oluşan “Kordian” başlıklı yapıtı Polonya romantizm dönemi edebiyatında çok önemli bir yer kazanmıştır. Üç birlik kuralının yok sayıldığı, gerçek ve gerçeküstü olayların iç içe geçtiği şiirsel drama olan bu yapıt, adını başkahramanı Kordian’dan alır. İlk perdede Kordian’ın aşk öyküsü anlatılır. Karşılıksız kalan aşkı uğruna intihara kalkışır, ama ölmez. İkinci perdede Avrupa’ya gittiği görülür. Bu seyahati Polonyalıların esaret altında yaşamalarının Avrupa’da hiç kimseyi ilgilendirmediğini anlaması açısından önemlidir. Art arda yaşadığı düş kırıklıklarından sonra, Mont Blanc tepesinde dönüşüm geçirir ve yepyeni bir Kordian olur. Polonya edebiyatında o döneme ait çoğu yapıtta olduğu gibi Kordian da ulusunun bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan kahramana dönüşür. Düşmanla girişeceği savaş onun tutkusu olacaktır. Bunun nedeni, Polonya’da romantizm ideolojisinin ulusal değerleri korumak gibi özel bir amaç taşımasıdır. Üçüncü perde ise, Kordian’ın çara karşı suikast düzenleyen gruba katılması konu edilir. Bu çalışmada Kordian’ın kişiliği, dönüşümü ve Rus Çarına karşı giriştiği savaş, dönem edebiyatının özellikleri çerçevesinde incelenecektir. Kordian’ın sözcük olarak Polonya dilindeki anlamına, Latince sözcük kökenine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Juliusz Słowacki, Kordian, Romantizm, Ulus, Bireycilik.

Abstract
Juliusz Słowacki is considered as a master of drama in Polish literature. In his forty-year short life, he witnessed very important historical facts and reflected that to his poetic novels. His work “Kordian”, comprises three acts, has gained very important place in Polish romanticism literature. This poetic drama, in which real and supernatural events are intertwined, and the rule of three units is ignored, takes its name from hero Kordian. In the first act, Kordian's love story is told. He tries to commit suicide for his unrequited love, but he does not die. It is understood that he went to Europe in the second act. This trip is important, becasue he understands that nobody in Europe cares about the Poles living in captivity. After successive disappointments, he is transformed at the top of Mont Blanc and becomes a new Kordian. In Polish literature, as in many works of that period, Kordian is transformed into a hero who holds the independence of the nation above everything else. His war with the enemy will be his passion. The underlying reason is that the ideology of romanticism in Poland has a special purpose, such as preserving national values. The third act is the participation of Kordian in the organization of assassinations against the Tsar. In this study, Kordian's personality, transformation and war against the Russian Tsar will be examined within the framework of the characteristics of period literature. The meaning of kordian in Polish language as a word, the root in Latin language will be given.

Keywords
Juliusz Słowacki, Kordian, Romanticism, Nation, Individualism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com