English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut'a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım Modeli
(From Oğuz Kağan to Dede Korkut Symbolic Meaning of the )

Yazar : Ali Duymaz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 5
Sayfa : 37-60


Özet
Türk kültür tarihinde karşımıza çıkan toylar, değişik amaç ve şekillerde kutlanan törenlerdir. Her yıl düzenlenen han toyları, hacet için düzenlenen toylar, ilk av dönüşü toyları, ad koyma toyları yanında düğün, zafer, yağma ve akın toyları gibi değişik biçimleri görülen toyların simgesel bir anlam dünyası vardır. Bu anlam dünyası içinde en önemli alanlardan birisi cihan hâkimiyeti ülküsüdür ve bu hâkimiyet gerçekleşirse paylaşımın nasıl ve ne oranda yapılacağıyla ilgili ip uçlan içermesidir. Oğuz Kağan Destanı'nda iki prototipini gördüğümüz bu toylar en aynntılı biçimde Dede Korkut Kitabı'nda yer almaktadır. Bu makalede toyların simgesel anlam dünyası ve özellikle Türklerin paylaşım modeli incelenmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Toy, Gelenek, Paylaşım modeli, Simgesel anlam, Oğuz Kağan, Dede Korkut Hikâyeleri.

Abstract
In Turkish culture history ceremonies are celebrated in different goal and kinds. There are symbolic meaning worId of toys beside khan toys that are organized every year, necessity toys, toys of first hunting return, giving names to toys, seen different kinds as wedding, victory, pillage and attack toys. One of the most important areas in this world of meaning is idea of world domination and this contain clues of if this domination comes true, how sharing will be done and what its rate will be. Those toys that we find have two prototypes in epic of Oğuz Kağan. They take part as most detailed in Book of Dede Korkut, in this essay; we have studied symbolic meaning of world of toys and especially Turkish sharing model.<

Keywords
Toy, tradition, sharing model, symbolic meaning, Oğuz Kağan, stories of Dede Korkut.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com