English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Tuna Ötesi ve Yukarı Macaristan Bölgelerinde Osmanlı-Habsburg Sınır Çatışmaları (1567-1580)
(The Ottoman-Habsburg Border Clashes in the Upper Hungarian and Trans-Danubian Regions (1567-1580) )

Yazar : Mehmet SOLAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 61
Sayfa : 17-30


Özet
Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılda Tuna Havzası’nı dârü'l-harb olarak görmüştür. Bu nedenle Macaristan ve Hırvatistan’daki Tuna su bölgesinde hâkimiyet alanını sürekli genişletmiştir. Habsburg Monarşisi ise bu Türk tehdidine, Adriyatik Denizi’nden Karpatlar’a kadar uzanan bir sınır savunma sistemi meydana getirerek karşılık vermiştir. Bu savunma sistemi, Macaristan ve Hırvatistan coğrafyalarında, farklı askeri-idari bölgeler olan başkaptanlıklardan oluşuyordu. Osmanlı-Habsburg sınır bölgesinde iki siyasal gücün mücadelesi irili ufaklı birliklerin karşılıklı-sürekli baskınları şeklinde oluyordu. Osmanlı İmparatorluğu oluşan bu güvensizlik ortamını yok etmek için sınır savunmasında yerel önlemler almıştır. Bu çalışma Habsburg Monarşisi’nin 1567-1580 yılları arasında Osmanlı topraklarına yaptığı akınlar üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun sınır savunmasında aldığı tedbirleri mercek altına almıştır.

Anahtar Kelimeler
Yukarı Macaristan, Trans-Danubian, Cis-Danubian, Tata, Eğri, Hatvan

Abstract
The Ottoman Empire regarded the Danubian basin as the abode of war in the 16th century. Therefore, she continuously expanded the field of dominance over the Danubian water region in Hungary and Croatia. The Habsburg Monarchy counteracted this Turkish threat by establishing a border defense system extending from the Adriatic Sea to the Carpathians. This defense system consisted of chief (head) captainships which were distinct military-administrative zones in the geographies of Hungary and Croatia. The struggle between the two political powers in the Ottoman-Habsburg border region occurred as the constant mutual (reciprocal) raids (invasions) of the large and small troops. The Ottoman empire took local precautions in the border defense so as to remove the arising atmosphere of non-confidence. This study has examined (focused on) the precautions taken by the Ottoman Empire in the border defense by eliciting the raids into the Ottoman territories carried out by the Habsburg Monarchy between 1567-1580 .

Keywords
Upper Hungary, Transdanubian, Cis-Danubian, Tata, Eger, Hatvan

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com