English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Neşet Ertaş Türkülerinde Bir Metafor Olarak Kadın
(Woman as a Metaphor in the Folk Songs of Neşet Ertaş )

Yazar : Ceren KABADAYI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 61
Sayfa : 142-153


Özet
Türkülerimizde Türk milletinin sevinçlerini, acılarını, hüzünlerini, mutluluklarını ve kültürel özelliklerini bulmak mümkündür. Bölgesel özellik taşıyan türkülerin ortak hislere tercüman olması dolayısıyla evrensel tarafları da bulunmaktadır. Türk kültüründe de bu evrensel değerleri taşıyan türküler arasında somut olmayan kültürel miras listesine girmiş olan Abdallık geleneğinin önde gelen temsilcisi Neşet Ertaş’ın türküleri önemli bir yere sahiptir. Neşet Ertaş türkülerinde görülen duygu aktarımında oldukça güçlü ifadeler dikkat çekmektedir. Söz konusu bu duyguların aktarımında da metafor kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli kaynaklarda mecaz, istiare, eğretileme şekillerinde adlandırıldığı görülen metaforu anlatılmak istenen kavram ya da düşüncenin dile aktarımında başka bir kavrama başvurma ve bu yolla anlatımı somutlaştırma biçiminde özetlemek mümkündür. Bu çalışmada Neşet Ertaş türkülerinden yola çıkılarak türkülere konu olmuş sevginin tarafı olan kadının anlatımında başvurulan metaforik örnekler ve bunların türkülerde ele alınış şekilleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmamız için Neşet Ertaş’ın icra ettiği türkülerden sözleri kendisine ait olanlar ile bir derlem oluşturulacak, bu derlemde yer alan türkülerdeki kadınla ilgili metaforlar tespit edilecektir. Böylelikle türkülere konu olan sevgi teması üzerinden, kadın ekseninde bir ifade unsuru olarak metaforların kullanımına ve taşıdığı öneme dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler
Metafor, türkü, Neşet Ertaş türküleri, kadın, anlambilim

Abstract
It is possible to find the joys, sorrows, sadness, happiness and cultural characteristics of the Turkish people in the folk songs. There are also universal sides of folk songs with regional characteristics because they are the interpreters of common feelings. The folk songs of Neset Ertaş, the prominent representative of the tradition of the Abkhazian tradition, which have entered the list of intangible cultural heritage among the folk songs which bear these universal values in Turkish culture, have an important place. The very strong expressions are seen in the transmission of emotions in the folk songs of Neset Ertaş. The use of metaphors plays an important role in the transfer of these mentioned feelings. Metaphor is called differently as simile, figure of speech. It can be summarised as using another concept in the transfer of the concept or idea to the language and thus embodying the narrative. In this study, it will be tried to put forth the metaphorical examples used in the narration of the woman who is the subject of the folk songs and the party of love, and the way they are handled in folk songs based on the folk songs of Neşet Ertaş. In the study, a compilation will be made of the folk songs that Neşet Ertaş wrote the lyrics himself and from he performed, and the metaphors related to the women in those songs will be determined. Thus, the use of metaphors as an expression element and the importance that metaphors carry will be pointed out through the love subject of folk songs in the axis of woman.

Keywords
Metaphor, folk songs, folk songs of Neşet Ertaş, woman, semantics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com