English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Rusya Federasyonu Dış Politikasında ‘Rus Diasporası’ Olgusu
(The Phenomenon of "Russian Diaspora" in the Foreign Policy of the Russian Federation )

Yazar : Ibragim KHASANOV    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 43-62


Özet
Genel olarak herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer ve herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu anlamına gelen diaspora, 20 yüzyıldan itibaren devletlerin dış politikalarında önemli bir etki aracı olarak öne çıkmaktadır. Dünyada nüfusunun 20 ile 30 milyon arasında olduğu tahmin edilen Rus diasporası da bu gruba dâhil edilmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu’nun (RF) yönünü Batı’ya doğru çeviren Yeltsin yönetimi başlangıçta Rus diasporası ile ilgili meseleleri gündeme getirmek istemese de ülkenin muhtelif kanatlarına mensup siyasal elitlerinden gelen baskılara dayanamayarak Rus diasporasının haklarının korunmasını RF dış politikasının önceliklerinden biri haline getirmiştir. Bu bağlamda, 1992 yılının sonlarından itibaren RF dış politikasındaki bu konumunu muhafaza eden Rus diasporası, RF’nin temelde dünyada Rus dili ve kültürünün, RF ile ilgili olumlu imajın yaygınlaştırılması/oluşturulması ile yakın çevresi ve nüfuz alanı olarak telakki ettiği post-Sovyet coğrafyasında bulunan devletlerin AB ile NATO’ya üye olmalarını engellemeye yönelik dış politika amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir unsur/araç ve dayanak işlevi görmektedir.

Anahtar Kelimeler
Rus diasporası, RF, Dış politika, post-Sovyet coğrafyası.

Abstract
Diaspora, which generally means the place where any nation or members of faith live as a minority outside their home country and the branch of any nation separated from its homeland, has been an important instrument of influence in the foreign policies of states since the 20th century. The Russian diaspora, whose population is estimated to be between 20 and 30 million in the world, is also included in this group. After the disintegration of the Soviet Union, the direction of the Russian Federation towards the West, the Yeltsin administration did not initially want to raise issues related to the Russian diaspora, but made the protection of the rights of the Russian diaspora one of the priorities of the Russian diaspora. In this context, Russian diaspora, which maintained its position in RF foreign policy since the end of 1992, serves as an important tool and tool in realizing the foreign policy objectives aimed at preventing the states in post-Soviet Geography from becoming members of NATO with the EU with the dissemination of Russian language and culture in the world , the creation of a positive image of RF.

Keywords
Russian diaspora, RF, foreign policy, post-Soviet geography

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com