English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü İlişkilerinin Savunma İşbirliği Boyutu
(The Defense Dimension of Turkey-Georgia-Azerbaijan Trilateral Relations )

Yazar : Yalçın Sarıkaya    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 585-597


Özet
Güney Kafkasya Bölgesi, Avrasya jeopolitiği bakımından kritik önemdedir. Bu bölge, silahlı çatışma ve siyasi uyuşmazlık alanlarının sunduğu riskler yanında Hazar havzasının hidrokarbon zenginliklerinden kaynaklanan fırsat ve imkânları da barındırmaktadır. Türkiye, topraklarının kuzeydoğusu, Güney Kafkasya’da olan bir bölge devletidir. Türkiye’nin Avrasya bölgesine ilişkin politikasının güvenlik ve enerji boyutları temel belirleyenlerdir. Bu, Azerbaycan için de aynen geçerlidir. Gürcistan için ise güvenlik ve ekonomi başlıkları öne çıkar. Bu üç devlet birbirleri ile 1990’ların başlangıcından beri sağlam ve çok boyutlu ikili ilişkiler geliştirmişlerdir. Ancak 2000’li yıllarda bu ilişkilere üçlü bir format da eklenmiştir. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki üçlü işbirliği, sadece enerji nakil yolları, ulaşım ve ticaret konularından ibaret kalmamış, savunma ve güvenlik alanına da güçlü biçimde yansımıştır. Çalışmada, bu üç devlet arasındaki savunma/güvenlik alanındaki işbirliğinin boyutları araştırılmakta, bu işbirliğine dönük risk ve tehditler ortaya konmaktadır. Bu bağlamda, bir diğer Güney Kafkasya devleti olarak Ermenistan’ın tutumu, bölgenin kuzeyine sahip olan Rusya Federasyonu’nun bu ilişkiye bakışı gibi sorular üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Güney Kafkasya, Savunma İşbirliği, Türkiye-Gürcistan İlişkileri, Türkiye-Azerbaycan İlişkileri

Abstract
The South Caucasus has a critical importance from the aspect of Eurasian geopolitics. Besides the risks posed by armed conflicts and political disputes, this region also includes opportunities and chances arising from hydrocarbon richness of the Caspian basin. Turkey is a state of the region which has north east parts of its territories in South Caucasus. The energy and security dimensions of Turkey’s policy towards Eurasia are principal determinants. This is also true for Azerbaijan. For Georgia on the other hand, security and economy issues are prominent. Since the beginning of the 1990’s, these three states have developed solid and multidimensional bilateral relations with each other. However, a tripartite format has been added to these relations since 2000’s. Trilateral cooperation between Turkey-Georgia-Azerbaijan did not left only at energy transport routes, transportation and commerce but had reflections on defense and security dimensions. Within this work, the dimensions of the defense/security cooperation of those three states are being researched and the risks and threats to this cooperation is revealed. Within this context, questions such as the attitude of Armenia as another South Caucasian state and the view of the Russian Federation, which has the northern part of the region, are discussed.

Keywords
South Caucasus, Defense Cooperation, Turkey-Georgia relations, Turkey-Azerbaijan relations

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "79. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 78. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com