English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Muhammed İkbal’in Müslüman Toplumu İnşası
(Mohammad İqbal Construction of Muslim Society )

Yazar : Enamullah Aksu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 271-280


Özet
Çalışmamız 20. yy. İslam siyasi düşüncesine yeni bir dinamizm ve anlayış kazandıran M. İkbal’in Müslüman toplumu inşasını konu almaktadır. O, Müslüman toplumlarını içine düştüğü kriz, bataklık, esaret, işgalden kurtarmak suretiyle özgürlüklerine kavuşturmak, çöküş ve sömürüyü önlemek için hayatı boyunca mücadele etmiştir. Bu çerçevede İkbal, parçalanmış ve benliğini yitirmiş Müslüman toplumunu Batı emperyalizmi ve sömürüsüne karşı, Batı toplumundan daha üstün, daha güçlü, özgür, gelişmiş, benliğini kazanmış, yaratıcı, dinamik, maneviyatlı ve İslam ilkelerine bağlı bir şekilde yeniden inşa etmeyi amaçlamıştır. Bu toplumu oluşturan bireyler Kur’an’a dönerek, onu benimseyerek ve içselleştirerek kendisini sınırlayan tüm maddi bağlardan kurtularak hakiki özgürlüklerine kavuşacaktır. Bu nedenle İkbal, toplumdan ziyade toplumu oluşturan bireyler üzerine yoğunlaşarak, bireye dinamik bir ruh ve şahsiyet kazandırmaya çalışır. Böylece İkbal, bireyi bütün siyasi ve toplumsal gelişmelerin temeline koyarak önemli sorumluluklar yükler. İkbal, özgür, dinamik, mücadeleci, yaratıcı, benliğini kazanmış, aktif ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek başta Hindistan Müslümanları olmak üzere bağımsız ve özgür bir toplum inşa etmeyi hedefler. Daha sonra da tüm dünya Müslümanlarının sömürge, zulüm ve esaretten kurtarıp bağımsızlıklarına kavuşturarak İslam dininin bir gereği olarak düşündüğü özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet temelinde milli bir Müslüman toplumu inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu toplum ırkçılığı, Batı taklitçiliğini ve mezhep taassubunu kökten reddeder.

Anahtar Kelimeler
Benlik, Birey, Din. Toplum, Özgürlük,

Abstract
Our study is about the construction of Muslim society by M. Iqbal, who brings a new dynamism and understanding to the 20th century Islamic political thought.He has fought for the liberation of Muslim societies by liberating them from the crisis, swamp, bondage, occupation, and to prevent collapse and exploitation throughout his life. In this context, Iqbal aimed to rebuild the fragmented and deprived Muslim society against Western imperialism and exploitation, superior to Western society, more powerful, free, developed, self-evident, creative, dynamic, spiritual and committed to Islamic principles. By returning to the Qur'an, by embracing and internalizing it, the individuals who make up this society will attain their true freedom by getting rid of all material ties that limit it. Therefore, Iqbal focuses on the individuals who make up the society rather than the society and tries to give the individual a dynamic spirit and personality. Thus, Iqbal puts the individual on the basis of all political and social developments and imposes significant responsibilities. Iqbal aims to build an independent and free society, especially Indian Muslims, by raising individuals who are free, dynamic, challenging, creative, self-conscious, active and responsible. Then, it aims to build a national Muslim society on the basis of freedom, equality, brotherhood and justice which is considered as a requirement of Islamic religion by liberating and freeing the Muslims of the world from colonial, oppression and captivity. This society radically rejects racism, Western imitation, and sectarianism.

Keywords
Individual, Freedom, Religion, Society, Self.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com