English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Örgün Eğitimin Rize’deki Gelişimi (1950-1980)
(Development of Formal Education in Rize )

Yazar : SİNAN BAŞARAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 117-137


Özet
Bu çalışmanın amacı, 1950-1980 yılları arasında ilk ve orta dereceli örgün eğitimin Rize’deki gelişimini incelemektir. Rize’de 1950 yılında 150 ilkokul ve beş orta dereceli okul vardı. Bu okullarda toplam 14.119 öğrenci öğrenim görüyordu. 1980’e gelindiğinde ilkokul sayısı 3, orta dereceli okul sayısı 13 ve bu okullarda okuyan öğrenci sayısı beş kat arttı. Geçen zaman zarfında vilayetin eğitim durumunda ciddi ilerleme sağlandı. İlk kademe eğitiminde ülke ortalaması neredeyse yakalandı. Ancak ortaokul ve lise eğitimlerinde ülke ortalamasının çok altında kalındı. Bunun yanında okur-yazar ve kız öğrenci oranlarında da genel ortalamaya ulaşılamadı. İstenen seviyeye gelinememesi, Rizelilerin eğitime gereği kadar önem vermemesinden kaynaklanmıştır. Bunda daha çok ekonomik nedenlerden ötürü gurbetçiliğin çok olması ve iş hayatına erken yaşlarda başlanılması önemli etkenlerdir. Bir diğer önemli neden halkın kadınların okumasına sıcak bakmamasıdır. Çalışmada başta TÜİK verileri olmak üzere ağırlıklı olarak birinci el kaynaklardan faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rize, eğitim, ortaokul, lise.

Abstract
The aim of this study is to examine the development of primary and secondary formal education in Rize between 1950 and 1980. There were 150 primary schools and five secondary schools in Rize in 1950. A total of 14,119 students were studying in these schools. By 1980, the number of primary schools increased by three times, the number of secondary schools increased by thirteen times, and the number of students studying at these schools increased by five times. In the course of time, serious progress was made in the education of the province. The country average was almost caught in the first level education. However, it was far below the national average in secondary and high school education. In addition, the general average was not reached in the rates of literacy and female students. The failure to reach the desired level resulted from the lack of importance given to education by people in Rize. Migration and starting business life at an early age due to economic reasons are important factors of the abovementioned fact. Another important reason is that the public did not favor females’ studying. In this study, first hand sources, mainly TUIK data, were used.

Keywords
Rize, education, secondary school, high school.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com