English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sınır ve Suç İlişkisi: Sarp Sınır Kapısı Üzerine Bir İnceleme
(Connection Between Border and Crime: A Research About The Border Gate in Sarp )

Yazar : Metin TÜRKMEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 139-165


Özet
Bu çalışmanın amacı suçları odak noktası olarak seçmek suretiyle sınırın toplum üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Sınır ve suç ilişkisi önceki çalışmalarda daha çok doğrudan sınır ihlalleri bağlamında, hukuki, ekonomik ya da kriminolojik bir vaka olarak ele alınmıştır. Çalışma için yorumlayıcı sosyal bilim dâhilinde nitel yaklaşımla bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Veriler sınır bölgesinde bulunan yerel halk ile yapılan derin mülakatlar, sahadaki gözlemler ve resmi kurumlarla yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Çalışma sahası olarak Türkiye-Gürcistan sınırında bulunan Sarp sınır kapısı seçilmiştir. Sınır ve suç ilişkisi çalışmanın kuramsal odağında bulunmaktadır. Çalışmada sınırın şekillendirdiği suç olgusu ve toplumun sınırla etkileşiminden doğan sosyal koşulların suçlarla ilgisi konu edilmektedir. Sınırın, toplumsal ilişkiler, kültürel etkileşim, gündelik yaşam ve ekonomik etkinlikler gibi farklı alanlardaki etkileri çalışma kapsamında ortaya çıkartılmıştır. Sonuç olarak sınır ve suç ilişkisini belirleyen temel dinamiğin sınırın şekillendirdiği ekonomik yapı olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sarp, Hopa, Sınır, Suç, Gürcistan

Abstract
The aim of this study is to contribute for understanding that how border effects society by focusing on crimes. Last studies discussed the connection between border and crime as a juridical, economic or criminological case that in the context of border transgressing. In this study a field research within social scientific qualitative approach had implemented. Sources of data are in-depth interviews with local people from border area, observations on the field and contacts with offical institutions. Field of study is border gate in Sarp where is at border of Turkey and Georgia. Connection between border and crime is theoretical focus of the study. Crime phenomen that was shaped by the border and social circumstances what was created by interaction between people and the border had mentioned in this study. Effects of the border about social relations, cultural interaction, everyday life and economical issues has suggested. As a result, basic determiner of connection between border and crime considered as economical structure that was shaped by border.

Keywords
Sarp, Hopa, Border, Crime, Georgia

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com