English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Demokrat Parti Kocaeli Milletvekili Nüzhet Unat’ın Siyasi Hayatı ve Yassıada Mahkemelerindeki Yargılanma Süreci (1954-1961)
(The Political Life of the Democrat Party Kocaeli Deputy Nüzhet Unat and the Process of the Jurisidiction in the Court of Yassıada (1954-1961) )

Yazar : Bilal Tunç  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 365-384


Özet
Kocaeli siyasi tarihindeki önemli aktörlerden birisi olan Nüzhet Unat, 1954 ve 1957 yıllarında iki dönem halinde Kocaeli milletvekilliği yapmıştır. Milletvekili olmadan önce uzun yıllar boyunca kamu sektöründe tarımla ilgili alanda çalışan Unat, bu alanda önemli görevler üstlenmiştir. Özellikle Kocaeli Valiliği bünyesinde bulunan Tarım İl Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra uzunca bir süre İl Tarım Müdürlüğü yapmıştır. 1954’te milletvekili olan Nüzhet Unat 1960 yılına kadar milletvekili olarak görev yaptığı TBMM’de iki dönem halinde Ziraat Komisyonlarında yer almış ve tarımla ilgili bazı önemli kararların çıkmasını sağlamıştır. Nüzhet Unat, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbe neticesi gözaltına alınmış ve Yassıada Mahkemelerinde Anayasa’yı İhlal ve Gayrimeşru Servet İktisabı davalarında yargılanmıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki amaç, Nüzhet Unat’ın milletvekilliği dönemi ve Yassıada Mahkemeleri’ndeki yargılama sürecini ana hatlarıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Yassıada Mahkemeleri’nde yargılan milletvekillerinin yargılamalara ve bu yargılamaların hukuki sürecine bakışlarının Unat’ın gözüyle ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. “Demokrat Parti Kocaeli Milletvekili Nüzhet Unat’ın Siyasi Hayatı ve Yassıada Mahkemelerindeki Yargılanma Süreci (1954-1961)” adlı makale, başta Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nden elde edilen belgeler ve konuyla ilgili araştırma ve inceleme eserlerinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Bu çalışma, nitel bir çalışma olup; yapılan çalışmada veriler doküman analizi tekniği kullanılmak suretiyle elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kocaeli, Milletvekili, Nüzhet Unat ve Yassıada Mahkemeleri

Abstract
Nüzhet Unat, one of the important actors in the political history of Kocaeli, was a deputy of Kocaeli in two terms in 1954 and 1957. Mr. Unat, who has been serving in the public sector for many years before becoming a deputy, has undertaken important duties in this area. He worked as a Provincial Director of Agriculture for a long time, especially after working in various levels in the Provincial Directorate of Agriculture under the Governorship of Kocaeli. Nüzhet Unat, who was elected as a member of parliament in 1954, took part in the Agricultural Commissions in two terms in the TGNA, where he served as a deputy until 1960, and he made some important decisions about agriculture. Nüzhet Unat was arrested as a result of the military coup on 27 May 1960 and he has been tried in Yassıada Courts for violating the Constitution and Illegal Wealth Acquisition cases. The purpose of the preparation of this study, is to outline the period when Nüzhet Unat was a member of parliament and the trial process in the Yassıada Courts. In line with this purpose, it is aimed to be revealed through the eyes of Mr. Unat the views of the deputies tried in Yassıada Courts towards these trials and the legal processes of these trials. The article titled “Political Life of Democrat Party Kocaeli Deputy Nüzhet Unat and Trial Process in Yassıada Courts (1954-1961)”, was prepared primarily by using the documents obtained from the Presidential Republic Archive and by making use of the research and investigation works related to the subject. This study is a qualitative study; In the study, the data were obtained by using document analysis technique.

Keywords
Kocaeli, Deputy, Nüzhet Unat and Yassıada Courts

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "67. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 67. sayı yayınlandıAdres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com