English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğüne Bir Bakış
(A View of the Ottoman Turkish Medical Terms Dictionary )

Yazar : Şaziye Dinçer Bahadır    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 989-995


Özet
Tarihi tıp metinleri geçmişten günümüze tıp alanında geçirilen süreçleri göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu metinlerin üretildikleri bağlam düşünüldüğünde teori ve pratikte birçok bilgi içerir. Ancak bu bilgilerin çoğu günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Aynı zamanda bu metinler, terminoloji bakımından da önem taşımaktadır. Tıp metinleri okunurken kimi tıbbi terimleri anlamlandırmakta ve okumakta güçlük çekilebilir. Bu konuda ilk başvurulan kaynak, Ekrem Kadri Unat, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Suat Vural’ın hazırlamış olduğu, Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü’dür. Dört bölümden oluşan sözlük, Osmanlıca, Türkçe ve Fransızca tıp terimlerini kapsamaktadır. Ancak bu sözlük, kimi tıbbi terimleri karşılama hususunda çok da yeterli olamamaktadır. Bu çalışmada farklı yüzyıllara ait tıp metinlerinin dizin kısmı taranıp söz konusu sözlükte bulunamayan tıbbi terimler tespit edilecektir. Bu tespitle beraber Türkçenin tıp terimlerini karşılayabilme kapasitesi de değerlendirilmiş olacaktır. Belki de bu alanda tıbbi terimlerle ilgili yeni bir tıp terimleri sözlüğünün hazırlanmasının gerekliliği ortaya çıkmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tıp metinleri, tıp terimleri, tıp terimleri sözlüğü.

Abstract
Historical medical texts are of paramount importance in showing the processes in the field of medicine from past to present. When considering the context in which these texts were produced, there are a great number of theoretical and practical information. However, most of this information has lost their validity today. These texts are of importance in terms of terminology. Difficulties may be lived in interpreting and reading certain medical terms when reading medical texts. The first source referenced in this regard is the Ottoman Turkish Medical Terms Dictionary prepared by Ekrem Kadri Unat, Ekmeleddin Ihsanoglu and Suat Vural which was published by Turkish Historical Society. This dictionary consisting of four chapters includes medical terms in Ottoman Turkish, Turkish and French languages. However, this dictionary is not sufficient in providing counterparts of certain medical terms. In this study, the index of medical texts belonging to different centuries will be searched and the medical terms that cannot be found in the mentioned dictionary will be identified. The capacity of Turkish to provide counterparts of medical terms will also be evaluated with this process. This may result in the necessity of preparing a new medical terms dictionary related to medical terms in this field.

Keywords
Medical texts, medical terms, medical terms dictionary.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com