English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sinop İlinin Alternatif Turizm Çeşitleri Açısından Swot Analizi
(A Swot Analysis of Alternative Tourism Potential of Sinop Province )

Yazar : Çağrı Eryılmaz  Hüseyin Kutay Aytuğ, Semra Uçar, Okan Can  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 715-736


Özet
1970’lerden beri dünyanın farklı bölgelerinde uygulamaları görülen alternatif turizm, genellikle deniz kum ve güneş üçlüsü dışında, küçük ölçekli ve büyük ölçüde yerel nüfusu ilgilendiren projeleri tanımlamakta kullanılan bir kavramdır. Kültür, turizm ve eğitim kenti olarak konumlandırılan Sinop’taki en önemli ekonomik faaliyetlerden biri turizmdir. Bununla birlikte, yaz sezonunun kısalığından kaynaklı olarak Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül gibi en fazla 4 ay kadar süren bir turizm sezonu, kentin turizme dayalı gelişmesini sınırlamaktadır. Buna karşın Sinop ili sahip olduğu bakir doğası, tabiat parkları, gölleri, mağaraları, yaban hayatı, en az 5000 yıllık tarihinden kaynaklı kültürel ve arkeolojik değerleri ile büyük bir alternatif turizm potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada ilin alternatif turizm potansiyelini değerlendirmek için turizm paydaşlarıyla 2018 Kasım ayında yapılan açık-uçlu 22 görüşme sonucunda elde edilen veriler ışığında, öncelikle kentin alternatif turizm destinasyonları değerlendirilmiştir. Daha sonra ise Sinop’taki turizm paydaşlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler sonucunda bir SWOT analizi tablosu oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir. Turizm paydaşlarına göre, Sinop kültür turizmi, kırsal turizm ve spor turizmi gibi alternatif turizm türleri açısından önemli bir destinasyon olma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte kent özellikle alt yapı ve şehir içi ulaşım sorunları ile turizm paydaşları arasında yeterince eşgüdüm sağlanamaması nedeniyle bu potansiyeli yeterince hayata geçirememektedir. Son olarak hem SWOT analizinin sonuçları hem de kentin alternatif turizminin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine yön

Anahtar Kelimeler
Sinop, Alternatif Turizm, Kırsal Turizm, Doğa Turizmi, SWOT Analizi

Abstract
Alternative tourism, which is used to define small-scale projects based on local population, is different than mass tourism depending on sea, sun and sand seen since 1970s. One of the most important economic activities is tourism in Sinop that is positioned as city of culture, tourism and education. Due to short summer season, current tourism activities limit the development of city depending on tourism. However, Sinop has an enormous tourism potential thanks to it untouched nature, national parks, lakes, caves, wild life, cultural and archaeological values with 5.000 years history. This study conducted semi-structured interviews with local stakeholders to assess the alternative tourism potential and destinations of city. Following, a SWOT analysis was developed based on the date derived from interviews. According to the tourism stakeholders, Sinop has a potential to become an important destination for alternative tourism types such as cultural tourism, rural tourism and sports tourism. However, the city is not able to realise this potential sufficiently due to lack of coordination between tourism stakeholders and especially infrastructure and urban transportation problems. Finally, suggestions depending on both the results of SWOT analysis and data of interviews are proposed to develop alternative tourism of city.

Keywords
Sinop, Alternative Tourism, Rural Tourism, Nature Tourism, SWOT Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com