English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Türk Anayasa Tarihinde 1961 Anayasası'nın Yeri ve Önemi
(Place and Importance of the 1961 Contitution in the History of Turkish Constitution )

Yazar : Bilal Tunç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 657-692


Özet
Türkiye, hukuki açıdan 1876 yılından beri Anayasalarla yönetilmektedir. Türkiye’de ilk Anayasa olan 1876 Kanun-i Esasi’den beri 1921, 1924, 1961 ve 1982 olmak üzere toplamda beş farklı Anayasa kullanılmıştır. Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından çok önemli bir durum arz eden Anayasalar, modernleşme açısında da son derece önemlidir. Bu çerçevede, Türkiye’nin dördüncü Anayasası olan 1961 Anayasası, başta hak ve özgürlükler olmak üzere birçok açıdan 1876, 1921 ve 1924 Anayasalarından daha ayrıntılı bir biçimde hazırlanmıştır. Ayrıca kendinden önceki Anayasalardan farklı olarak 1961 Anayasası, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi neticesi hazırlanmıştır. Bu da, bahsi geçen Anayasa’ya farklı bir nitelik vermiştir. “Türk Anayasa Tarihinde 1961 Anayasası’nın Yeri ve Önemi” adlı çalışmanın hazırlanmasındaki temel amaç, 1961’de neden yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç duyulduğunu, bu Anayasa’nın diğerlerinden ne gibi farklılıklar taşıdığını ve ne gibi yenilikleri getirdiğini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, arşiv belgelerinden, ulusal gazetelerden ve telif eserlerden istifade edilerek hazırlanmıştır. Son olarak bu makale, nitel bir çalışma olup; doküman analizi tekniği kullanılarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anayasa, 1961 Anayasası, Yasama, Yürütme, Yargı

Abstract
Turkey has been governed legally by constitutions since 1876. Five different constitutions have been used in the history of Turkish law. These are the constitutions of 1876, 1921, 1924, 1961 and 1982, respectively. These Constitutions, which are very important for turkey's history of democracy, are also very important in terms of modernization. In this context, turkey's fourth Constitution, the 1961 Constitution, was prepared in more detail than the 1876, 1921 and 1924 Constitutions in many respects, especially rights and freedoms. In addition, unlike his predecessor, the 1961 Constitution was prepared as a result of the Military Coup of May 27, 1960. This, gave a different quality to the aforementioned Constitution. The main purpose of this essay is to reveal why a new Constitution was needed in 1961, what differences this Constitution had from others and what kind of innovations it brought. This study was prepared by benefiting from archive documents, national newspapers and copyrights. Finally, this article is a qualitative study; It was prepared using the document analysis technique.

Keywords
Constitution, 1961 Constitution, Legislation, Executive, Judiciary

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com