English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

“Kurşunlanan Slavbilim”: Stalin Tasfiyelerinden Payını Alan Slavistler
( “Slavic Studies That Was Shot”: Slavists Affected by the Stalin Purge )

Yazar : Hanife Saraç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 901-920


Özet
Kurşunlanan Slavbilim, Joseph Stalin eliyle uygulanan Büyük Tasfiye Dönemi’ne (1936-1938) kadar yürütülen Slavistler Davası’nda yargılanan ve infaz edilen Slavistler’in maruz kaldığı uygulamaları ifade etmektedir. J. Stalin, 1930’ların başında Sovyetler Birliği’nde tam anlamıyla otoriteyi sağlamasıyla birlikte, kendi tasarladığı sosyalizm ideolojisini ve iktidarını muhafaza etmek adına elindeki bütün imkânları kullanır. Devrim karşıtı olanların “temizlenmesi” sürecine, Parti içerisinde J. Stalin’e muhalif olduğu bilinen Devrim’in kurucu ve sembol isimleri dahi eklenir. Ayrıca yaptıkları bilimsel çalışmalarda ya da faaliyetlerde iktidarın sosyalist ideolojisine ters düşecek unsurlar barındıran bilim insanlarının ve sanatçıların acımasızca yargılanması vb. gelişmeler Sovyet Tarihi’nin en karanlık dönemlerinden birisine doğru gidildiğinin kanıtı niteliğindedir. Bu dönemdeki baskı rejiminden etkilenen gruplardan birisi de Slavbilim alanında çalışmalar gerçekleştiren dilbilimcilerdir. Milliyetçi unsurları ve dini motifleri ön plana çıkardıkları iddiasıyla Slavistler, Sovyet karşıtı propaganda yapmak, mevcut düzeni yıkmaya yönelik dış ülkelerle işbirliği içerisinde olmak ve bu kapsamda Rus Milli Partisi’ni kurmak gibi suçlamalarla yargılanarak kurşuna dizilirler. Bu çalışmada göstermelik mahkemelerde mesnetsiz suçlamalara maruz kalan ve infaz edilen, aralarında 20.yy’ın en etkili dilbilimcileri olarak gösterilen Slavistlerin de yer aldığı bir grup bilim insanı, onların ortaya koydukları Slavbilim çalışmaları ve bu karanlık dönemde maruz kaldıkları uygulamalar mercek altına alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Slavbilim, Slavistler Davası, Rus Milli Partisi, Büyük Tasfiye, Stalin

Abstract
Slavic Studies that was shot, refers to the practices that the Slavists were subjected to, who were tried and executed in the Slavists Trial, which was carried out until the period of the Great Purge (1936-1938) by J. Stalin. When J. Stalin gained full authority in the Soviet Union in the early 1930s, he used all the means he had in order to preserve his power and the ideology of socialism he designed. Even the names of the founders and symbols of the Revolution, known to be in opposition to J. Stalin within the Party, are added to the "cleaning" process of those who are against the revolution. In addition, developments such as the ruthless trials of scientists and artists who contain elements that contradict the socialist ideology of the existing power in their scientific studies or activities are proof that we were heading towards one of the darkest periods of Soviet history. One of the groups affected by the repression regime of this period is linguists who work in the field of Slavic Studies. Slavists are tried and shot on charges such as making anti-Soviet propaganda, cooperating with foreign countries to overthrow the existing order and establishing the Russian National Party in this context. In this study, a group of scientists, including Slavists, who were shown as the most influential linguists of the 20th century and who were subjected to unfounded accusations and executed in show trials, their Slavic studies and the practices they were exposed to in this dark period are examined.

Keywords
Slavic Studies, Slavists Trials, Russian National Party, Great Purge, Stalin

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.



Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com