English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Yay Ayraç, Eğik Çizgi ve Kesme İşaretinin Yeni ve Ortak Kullanım Yeri
(New and Common Usage of the Parenthesis, Slash and Apostrophe )

Yazar : Ünal Kalaycı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 1029-1033


Özet
Türkçenin yazılı ilk metinlerinden beri bazı noktalama işaretleri kullanılmıştır. Batılı anlamda noktalama işaretleri Şinasi ile birlikte Türkçedeki yerini almıştır. Noktalama işaretlerinin süreç içerisinde, isim ve kullanım yerlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Hatta noktalama işaretlerine yeni kullanım yerleri eklenmiştir. Sosyal medya kullanımının artması ve yazılı anlatımda dikkat çekme arzusu yazım ve noktalamada yeni kullanım ve uygulamaları ortaya çıkarmıştır. Bu uygulamalardan biri de tunç kafiyeye benzerliğinden dolayı “tunç kelime/ iç içe kelime” olarak adlandırılabilecek bir kelime içerisindeki diğer kelimeyi belirtmek için kullanılan noktalama işaretleridir. “Y’aramızda kalsın.” cümlesinde olduğu gibi yaramızda ve aramızda kullanımlarını vurgulamak için “y” harfinden sonra kesme işareti yanında eğik çizgi ve yay ayraç kullanılabilmektedir. Yeni yeni ortaya çıkan bu kullanım şekli Türkçenin ifade zenginliğine bir katkı olarak düşünülmektedir. Türkçedeki noktalama işaretlerinin değişim ve gelişimine çalışmanın ilk bölümünde değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde kaynak tarama yöntemi ile yeni kullanımın farkla alanlardaki örneklerine, sonuç bölümünde de değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
noktalama işaretleri, yay ayraç, eğik çizgi, kesme işareti.

Abstract
Some punctuation marks have been used since the first written texts of Turkish. In the western sense, punctuation marks have taken their place in Turkish with Şinasi. There have been some changes in the names and usage places of punctuation marks in the process. In fact, new places of use have been added to the punctuation marks. The increase in the use of social media and the desire to attract attention in written expression have revealed new uses and applications in spelling and punctuation. One of these applications is the punctuation marks used to denote the other word in a word, which can be called "bronze word / intertwined word" due to its resemblance to bronze rhyme. “Y’aramızda kalsın.” As in the sentence, slashes and arc brackets can be used next to the apostrophe after the letter "y" to emphasize their use in our wound and between us. This new form of usage is considered as a contribution to the richness of expression in Turkish. The change and development of punctuation marks in Turkish are mentioned in the first part of the study. In the second part of the study, there are examples of new use with source search method in different fields, and evaluations and suggestions in the conclusion part.

Keywords
punctuation marks, parentheses, slash, apostrophe.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com