English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kırım Karaycasının Sözvarlığına Krımkayların Atalar Sozı Metninden Katkılar
(Contributions to the Vocabulary of the Crimean Karaim from the Text "Krımkayların Atalar Sozı" )

Yazar : Hüseyin Yıldız  Abdülkadir Öztürk - Tuba Güner Türkyılmaz  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 997-1027


Özet
Trakay ve Haliç ağızları ile birlikte Karaycayı oluşturan üçüncü ağız olan Kırım Karaycasının günümüzde artık konuşuru bulunamamakta ve Kırım Karaycası yerini Kırım Tatarcasına bırakmış olmaktadır. Kırım Karaycası üzerine gerek Türkiye’de gerekse dünyada sınırlı çalışma yapılmış olup, sözvarlığı üzerine bu alandaki en yeni çalışma “Kırım Karaycası Türkçe Sözlük (KKTS)”tür. Esasen 10000 kelimelik “A Crimean Karaim-English Dictionary”nin çevirisi olan bu sözlük Kırım Karaycasını merkeze alması ve kapsamlı literatürü ile önem arz etmektedir. Bununla beraber Tuba Güner’in yüksek lisans tezinde kullandığı iki metinden biri olan çalıştığı, Ercan Alkaya’nın konuyla ilgili iki çalışmasının bulunduğu, Yu. A. Polkanov’un 1995 yılında Bahçesaray’da yayımladığı ‘Krımkayların atalar sozı’ isimli çalışma bahsi geçen sözlüğün korpusu dışında tutulmuştur. Mezkur yüksek lisans tezinin ilgili kısmının yeniden ve titizlikle ele alınarak, Kırım Karay atasözleri üzerine yapılmış BBCK, DSKK, KK, KKOA, KTBH, P-VII, SKRP, SKRP-H kısaltmasıyla gösterilen çalışmalarla karşılaştırmalar yapılarak Kırım Karaycasının sözvarlığına dahil edilmesi gerektiği düşünülen 119 kelime tespit edilmiştir. Bu kelimelerin 100’ü KKTS’de bulunmayan sözlerden, 19’u ise KKTS’de farklı biçimlerde bulunan sözlerden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Karayca, Kırım Karay ağzı, atasözleri, sözvarlığı

Abstract
Crimean Karaim, which is the third dialect that forms Karaim with Trakai and Halic dialects, has not to be found speakers today and Crimean Karaim has been replaced by Crimean Tatarish. Limited work has been done on the Crimean Karaim both in Turkey and around the world and the most recent work in this field on vocabulary is “Kırım Karayca Türkçe Sözlük (KKTS)”. In fact, this dictionary, which is a translation of “a Crimean Karaim-English Dictionary” with 10000 words, is important with its centralization of Crimean Karaim and its extensive literature. However, one of the two texts used by Tuba Güner’s master’s thesis, which contains two works by Ercan Alkaya on the subject, Yu. A. Polkanov’s work “Krımkayların Atalar Sozı”, published in Bahcesaray in 1995, was excluded from the corpus of the aforementioned dictionary. The relevant part of the aforementioned master’s thesis has been reviewed meticulously and comparisons have been made with the studies shown with the abbreviations BBCK, DSKK, KK, KKOA, KTBH, P-VII, SKRP, SKRP-H on Crimean Karaim proverbs. As a result of the examination, 119 words that are thought to be included in the vocabulary of the Crimean Karaim were identified. 100 of these words consist of words that are not found in the KKTS and 19 of them consist of words in different forms in the KKTS.

Keywords
Karaite, Crimean Karaim Dialect, proverbs, vocabulary

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com