English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Seyyah Karçınzade Süleyman Şükrü'nün Gözüyle Azerbaycan
(Azarbaijan in the Eyes of the Itinerant Karçınzade Süleyman Şükrü )

Yazar : Elnur Ağayev    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 105-139


Özet
Tarihin yazılı kaynakları arasında seyahatnameler önemli yer tutmaktadır. Se-yahatnameler ortaya koyan seyyahlar çalışmalarında, gezdikleri ülke ve coğraf-yalarda yaşayan halkların, onların kurdukları devletlerin tarih, kültür, sosyal ve ekonomik hayatına dair önemli gördükleri, dikkatlerini çektikleri bilgileri ak-tarmaktadırlar. Farklı insanlar tarafından değişik amaçlarla yazılan seyahatnameler, tarihçi ta-rafından kaynak olarak kullanılırken, tarih araştırma metodunun ön gördüğü teknik ve yöntemlerin uygulanmasına dikkat edilmektedir. Seyahatnameler dikkatli iç ve dış tenkitten geçirilir, doğru ve yanlışlar, mübalağalar ayırt edilir. Eserin yazarı, dönemi, düşünceleri, eserdeki bilgiler dönemin diğer kaynaklarıyla karşılaştırılarak eleştirel bakış açısıyla incelenir. Yapılan bu çalışmada, Türk seyyahı Karçınzade Süleyman Şükrü’nün 1886-1907 yılları arasında Ortadoğu, Orta Asya, Avrupa ve Rusya’ya yaptığı gezilerini içeren Seyahatü’l-Kübra (Büyük Seyahat) isimli seyahatnamesinde, Azerbaycan ile ilgili aktardığı bilgiler tarih biliminin verileri ışığında incelenmektedir. İnceleme yapılırken, seyahatnamede aktarılan bilgilerin, dönem veya dönemle ilgili yazılan kaynaklarla karşılaştırılmalarına dikkat edilmektedir.<

Anahtar Kelimeler
Seyahatnameler, Karçınzade Süleyman Şükrü, Seyahatü’l-Kübra, Azerbaycan, Bakü, Tağıyev

Abstract
Travelbooks have a significant place in the written documents of history. In travelbooks, travelers present information concerning people living in a country or a geographical place that they have traveled to, important aspects of historical, cultural, social and economic lives of the states established by them. When deploying travelbooks written by various people with different purposes as a source by the historian, the historian attributes importance to the employment of techniques and methods specific to the research method of history. Travelbooks are exposed to carefully made internal and external critical review, what is correct is distinguished from what is incorrect and exagerrations are excluded. The author of the document, the period of the document, viewpoints reflected in the document, information included in the document are examined with a critical viewpoint by comparing and contrasting it with the other sources of that period. In this study, information related to Azerbeijan in the travelbook entitled Seyahatü’l-Kübra (Great Traveling), which contains Turkish traveler Karçınzade Süleyman Şükrü’s trips to the Middle East, the Middle Asia, Europe and Russia between 1886-1907 is analyzed in the light of the data of history. The researcher gives prominence to comparing and contrasting the information reflected in the travelbook with the period and other written sources specific to the period.<

Keywords
Travelbooks, Karçınzade Süleyman Şükrü, Seyahatü’l-Kübra, Azerbeycan, Bakü, Tağıyev

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com