English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Düzenleyen Görüşlerinden Hareketle Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programlarının İncelenmesi
(Review of Certificate Programs for Teaching Turkish as a Foreign Language by Organizers’ Views )

Yazar : Mehmet Emre Çelik    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 469-485


Özet
Teknolojik ilerlemeler sayesinde bilgiye ulaşımın kolaylaşması, uluslararası iş birliklerinin kurulması, yükseköğretimde Türkiye’nin giderek cazibe noktası olması, kitlesel göç hareketlerinin yaşanması vb. nedenlerle dünya genelinde Türkçe öğrenmeye olan talep artmaktadır. Düzenleyen görüşlerinden hareketle yabancılara Türkçe öğretimi (YTÖ) sertifika programlarını çeşitli açılardan incelemeyi amaçlayan bu çalışma nitel desenli bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, açılışında bugüne YTÖ alanında en az bir kere sertifika programı organize etmiş üniversitelerin dil öğretim merkezlerinde görevli random yöntemle belirlenen 18 düzenleyiciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen toplam 11 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu düzenleyicilere elektronik ortamda ulaştırılmış ve cevaplar kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, elde edilen bulgular doğrultusunda YTÖ alanında düzenlenen sertifika programlarının iyileştirilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Sertifika Programları, Öğretici Yetiştirme

Abstract
This study, which aims to examine various aspects of teaching Turkish to foreigners (TTF) certificate programs based on the views of the organizer, is a qualitative patterned case study. Study group of the research is consist of 18 organizers who are randomly determined and attendent in the language teaching center of the universities that have organized at least one certificate program in the field of TTF since its opening. In the research a 11 items semi-structured interview form which has been developed by the researcher was used as data collection tool in the research. The interview form was sent to the organizers electronically and the answers were recorded. Descriptive statistical techniques were used to analyze the data.At the end of the research, various suggestions have been presented to improve certification programs in the field of TTF with the help of gained knowledge.

Keywords
Teaching Turkish to Foreigners, Certificate Programs, Training Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com