English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Rus Reelpolitiğinin Ertelediği Sorun: Kırım
(The Question Postponed by the Russian Realpolitics: Crimea )

Yazar : Alaeddin Yalçınkaya    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 8
Sayfa : 99-113


Özet
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, tarihi kökleri bulunan eski sorunların yanında bir takım yeni anlaşmazlık konuları ortaya çıkmıştır. Rusya Federasyonu, ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan siyasi istikrarsızlığı ve genel olarak güçsüzlüğü nedeniyle sorunların çözümünü zamana yaymıştır. Daha çok sıfır toplamlı çözümler olarak karşımıza çıkan bölge ülkeleriyle sınır, toprak ve siyasal bağımsızlık taleplerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar, ilk bakışta birbiriyle ilgisiz olmakla birlikte, Rusya açısından birinden alınan sonuç, diğerinde psikolojik bir etken oluşturmaktadır. SSCB'nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte, Kırım'ın statüsünü değiştirme yönündeki Rus teşebbüsleri başarıya ulaşmış olduğu halde, bu arada birliğin dağılması yüzünden statükoyu koruma ilkesini uygulamak bütün cumhuriyetler için önemli bir sığınak olmuş ve bölge Ukrayna'nın parçası olarak kalmıştır. Bununla beraber, Rusya'nın Çeçenistan'a müdahalesinibaşarması ve iç sorunlarını halletmesi durumunda, AGİT sözleşmelerinde belirtildiği üzere kuvvete başvurmaksızın, Kırım'ı ülkesine katmak yönünde teşebbüse geçeceğini hesaba katmak gerekmektedir. Kırım'ın Rusya için öneminin yanında, bölgedeki nüfus çoğunluğunu Rusların oluşturması gelecekte Rusya'nın böyle bir teşebüsünü cesaretlendirecektir<

Anahtar Kelimeler
Kırım, Ukrayna, Rusya Federasyonu.

Abstract
After the collapse of the Soviet Union, a series of new new disputes with former members of the union have come into being. Because of the instability and weakness of the Russian Federation, settlements of disagreements have been postponed. The Russian solutions to existing disagreements with regional countries are interrelated. The attachment of formerly Turkish populated Crimea to Ukrainian Soviet Socialist Republic had not meant a lost for Soviet Union as a result of the conditions of the era of the Cold War. At the beginning of the collapse of the Soviet Union, however, the Russian attempts to change the status quo of Crimea in favor of Russia have been successful to extend. Because, the collapse of the Union to keep status quo has been a confident shelter for all republics, and also the region has become a part of Ukraine. However, if Russia will have been successful on the Chechen intervention and the settlement of existing domestic problems, without using force, as in agreement with the OSCE, it will be possible to attempt to regain Crimea. The importance of the region for Russia and Russian majority population of Crimea will make it easy for such Russian initiatives.<

Keywords
Crimea, Ukraine, Russian Federation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com