English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sivas Vilayeti Polis Teşkilatının Gelişimi (1893-1908)
(The Development of the Constabulary in the Sivas Province (1893-1908) )

Yazar : Yasin Kozak  Olcay Kahraman  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 297-312


Özet
Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat dönemi ile birlikte içgüvenlik ve asayiş görevini yürütmek üzere 1845 yılında Polis Teşkilatı kurulmuştur. 1846 yılında Zabtiye Müşiriyeti kurulmuştur. Polis teşkilatı 1850 yılında müşiriyete bağlanmıştır. 1879’da müşiriyet, nezarete dönüştürülmüş ve başta İstanbul olmak üzere diğer vilayetlerin güvenliği ile 1909 yılına kadar bu defa mezkûr nezaret ilgilenmeye başlamıştır. İstanbul’un ardından Osmanlı taşrasında da polis teşkilatları kurulmaya başlamıştır. Bu çalışmayla 1893-1908 arasında Sivas vilayeti polis heşkilatının kronolojik olarak gelişim süreci, gelişimine etki eden faktörler ve Sivas polis heşkilatı’nın gelişimi sürecinde Vilayet-i Sitte ıslahatının etkilerinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda sadece Sivas vilayet merkezinin değil aynı zamanda vilayete bağlı sancak ve kazalar ile nahiyelerin polis teşkilatlarına dair bilgilere de yer verilmiştir. Bu bağlamda, günümüz Amasya ve Tokat vilayetlerinin polis teşkilatlarının da gelişim süreçleri çalışmamız içerisinde yer almıştır. Çalışmamızda; Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nden konuyla ilgili elde edilen belgelerden, Osmanlı Devlet Salnameleri ve Sivas Vilayet Salnameleri ile ilgili diğer telif eserlerden istifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ermeni, Sivas Polis Teşkilatı, Amasya Polis Teşkilatı, Tokat Polis Teşkilatı, Nahiye Polis Memuru.

Abstract
In Ottoman State, Constabulary was founded to provide public order and internal security along with the Tanzimat Reform Era in 1845. In 1846, the directorate (Zabtiye Müşirliği) was established. The police organization was attached to the directorate in 1850. In 1879, this directorate was transformed into a ministry, and then this ministry dealt with the security affairs primarily in Istanbul and also in other provinces until 1909. Constabulary organizations were started to be founded in Ottoman countryside after Istanbul. Within this study, the chronological development of Sivas Constabulary, the factors effecting its development, and what the effects of Vilayât-i Sitte improvement are on the development of Sivas Constabulary between the years 1893-1908 were tried to reveal. In our study, the information not only about Constabulary in Sivas province centrum but also about the constabulary organizations in districts and sub-districts of the province took place. Within this context, the developmental process of constabulary in today’s Amasya and Tokat provinces also took place in our study. In this study, related documents from The Chairmanship of State Archives Ottoman Archive, Ottoman State Annuals, and Sivas Province Annuals were utilized together with the other compilations about the subject.

Keywords
Armenian, Sivas Constabulary, Amasya Constabulary, Tokat Constabulary, Town Police Officer

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com