English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Koronavirüs Salgınının Belediye Hizmetlerine Etkisi: Trabzon Örneği
(The Impact of the Coronavirus Outbreak on Municipal Services: The Case of Trabzon )

Yazar : Cengiz Özgün    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 571-589


Özet
Bu çalışmanın amacı, COVİD-19 sürecinde genelde merkezi ve yerel yönetimlerde, özelde ise Trabzon’da belediye hizmetlerinin sunumunda meydana gelen değişimleri incelemektir. Literatürde salgınlar, dünya tarihinde yönetim ve yaşam değişikliklerine yol açan, geniş çaplı sağlık olayları olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de yönetim, merkezden ve yerinden yönetim olarak düzenlenmiştir. Yerinden yönetimin bir parçası olan belediyelerin sunduğu hizmetlerin, koronavirüs salgınından etkilenmesi de doğaldır. Bu bağlamda salgın sürecinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları / yetkilileri ile yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca görüşme yapılan yetkililerin görevli oldukları belediye sınırları içindeki çeşitli meslek sahipleri ile anket yapılarak, mülakat sonucu elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Sonuçta koronavirüs salgınının, belediye hizmetlerinin sunumunda, halkın yaşam biçiminde bir takım değişikliklere yol açtığı tespit edilmiştir. Mülakat ve anket tekniğinin kullanıldığı karma yöntemle elde edilen bulguların, literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Koronavirüs, Belediye, Trabzon, Değişim ve Dönüşüm.

Abstract
The aim of this study is to examine the changes that occur in central and local governments in general and in the provision of municipal services in Trabzon in particular during the COVID 19 process. In the literature, outbreaks are defined as large-scale health events that lead to changes in management and life in world history. The administration in Turkey is organized as centralized and decentralized management. It is natural that the services provided by municipalities, which are parts of decentralization, are also affected by the coronavirus epidemic. In this context, interviews were held with the Trabzon Metropolitan Municipality and the district mayors / officials during the epidemic process using a semi-structured interview technique. In addition, a survey was conducted with various professionals within the boundaries of the municipality where the interviewed officials are responsible, and the data obtained from the interviews were compared. As a result, it has been determined that the coronavirus epidemic has caused a number of changes in the delivery of municipal services and in the lifestyle of the people. It is believed that the results obtained from the hybrid method using the interview and questionnaire techniques will contribute to the literature.

Keywords
Coronavirus, Municipality, Trabzon, Change and Transformation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com