English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Karadeniz'den Ortadoğu'ya Uzanan Bir Dış Politika: Geçmişten Günümüze Suriye-Rusya İlişkileri
(A Foreign Policy from the Black Sea to the Middle East: Relations between Russia and Syria )

Yazar : Bilal Karabulut    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 15
Sayfa : 69-91


Özet
Bu çalışmanın temel amacı Karadeniz havzasında yer alan bir ülkenin kendi coğrafi alanı dışındaki bir başka ülke ile neden çok yakın ilişkiler kurduğunu Suriye-Rusya iliş-kileri ekseninde irdelemektir. Bu durum güçlü bir devletin kendi coğrafyasında gücünü devam ettirebilmesi için başka bölgelerdeki ülkelerle de ilişki içinde olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Suriye-Rusya ilişkileri Soğuk Savaş sonrası dönemde marjinal bir biçimde değişmiştir. Bu bağlamda bu değişim sürecini ortaya koymak adına çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Soğuk Savaş döneminde Suriye-SSCB ilişkileri irdelenecek-tir. İkinci bölümde ise Soğuk Savaş sonrası dönemde Suriye-Rusya ilişkileri ele alınacaktır.<

Anahtar Kelimeler
Rusya, SSCB, Suriye, Hafız Esad, Soğuk Savaş, Küreselleşme.

Abstract
The basic aim of this study is examining why does a country whose region is Black Sea established very closed relations with another region?s country in the axis of Syria-Russia relations. This case shows us a powerfull country which wants to be maintains her power in her region should be in relationship with another region?s countries. Syria-Russia relations changed marginally after Cold War. In this context the study has two parts for showing this transformation process. In the first part of study Syria-Russia relations in the Cold War era will be examined. In the second part of study Syria-Russia relations after Cold War will be examined.<

Keywords
Russia, USSR, Syria, Hafız Esad, Cold War, Globalization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com