English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

93 Harbi’nde Macarların Osmanlı Devleti’ne Desteği
(Support of the Hungarians to the Ottoman State During the Turko-Russian War in 1876-1878 )

Yazar : Ferdi Çiftçioğlu  Erika Verešová  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 613-626


Özet
Osmanlı Devleti ile Macaristan arasındaki ilişkilerin temeli oldukça eskidir. Hun döneminden gelen tarihi akrabalık bağlarının yanı sıra özellikle XIX. yüzyılda karşı karşıya kaldıkları Rus tehdidi ile iki devlet arasındaki ilişkiler daha ileri düzeye ulaşmıştır. Rusya’nın izlediği yayılmacı tutumu her iki ülke için de tehdit oluşturmuştur. Nitekim Macar Özgürlük Savaşı, Rusların müdahalesiyle başarısızlığa uğramış ve özgürlük mücadelesine katılanlar Osmanlı ülkesine sığınmıştır. Osmanlı’nın misafirperverliği Macar-Türk dostluğunu pekiştirmiştir. Aynı şekilde Macarlar da 93 Harbinde zor durumdaki Osmanlı’ya maddi-manevi her türlü desteği vermeye çalışmıştır. Devletin bu zor döneminde Macaristan’ın sağladığı desteğin önemi büyüktür. Çünkü XIX. yüzyılda birçok kez Rusya ile savaşan Osmanlı Devleti, askeri, ekonomik ve idari açıdan zor duruma düşmüştü. Macarlar, yaralı Osmanlı askeri için sargı bezleri, tiftik ve benzeri kumaştan elde edilen tedavi malzemeleri göndermiş, aynı zamanda halkın para yardımında bulunduğu, dönemin yazışmalarına yansımıştır. Ayrıca Avrupa kamuoyunu bilgilendirmek adına çeşitli ülkelerde nümayişler düzenlemişlerdir. Maddi yardımların yanında Osmanlı askeri ve komutanları için şiirler, şarkılar bestelemişler ve ordunun motivasyonunu canlı tutmaya çalışmışlardır. Doğrudan yardımda bulunma imkânı olmayan Macarlar, Osmanlı Devleti’nde askerlik görevi üstlenmeyi dahi teklif etmişlerdir. Bütün bu yardımlaşma ve yakınlaşma, ortak gelecek inşasında (Turan) büyük önem taşımıştır.

Anahtar Kelimeler
93 Harbi, Macar Destek, Türk-Macar İlişkileri

Abstract
The basis of the relations between the Ottoman and Hungary is old. In addition to the historical kinship ties from the Huns, the relations reached a higher level with the Russian threat encountered in the 19th century. Russia's expansionist attitude posed a threat to both countries. The Hungarian Freedom War failed with the intervention of the Russians and the pioneers of the struggle took refuge in the Ottoman. Likewise, the Hungarians tried to give all kinds of support to Ottoman, which was in a difficult situation in the 93 War. The support provided by Hungary in this difficult period of the Ottoman is of great importance. Because Ottoman, which fought with Russia many times in the 19th century, was in a difficult situation in every field. Hungarians sent bandages and treatment materials for the wounded Ottoman soldier, also provided financial aid. In addition, they organized demonstrations in various countries to inform the European public and composed poems and songs for Ottoman soldiers and commanders to try to keep the motivation of the army alive. Some of them offered to undertake military service in the Ottoman State. All the rapprochement had great importance in the construction of a common future (Turanism).

Keywords
93 War, Hungarian Support, Turkish-Hungarian Relations

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com