English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sırp Milliyetçiliğinin Kuramsal Temelleri
(The Theoretical Fundamentals of the Serbian Nationalism )

Yazar : Kürşat Korkmaz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 535-546


Özet
Son yıllarda Balkan coğrafyası uluslararası ilişkilerin ve uluslararası toplumun gündeminde yer almaktadır. Soğuk Savaş sonrası bu coğrafyada meydana gelen savaşlar, çatışmalar ve katliamlar bölgeye yönelik algıyı olumsuz etkilemiştir. Bu coğrafyanın ismi olan ve aslında çok daha farklı bir anlamı olan “Balkan” ifadesinin, bölgede meydana gelen olaylardan dolayı yeni bir ulus oluşturma ve bağımsızlığı kazanmayı ifade etmek için “Balkanlaşma” olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu tabir, dünyanın öteki bölgelerinde meydana gelen karmaşa ve karışıklıkları ifade etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle bölgenin Soğuk Savaş sonrası bu şekilde anılmasının nedenlerinden biri olan ve olayların fitilini ateşleyen Sırplar ile onların milliyetçilik anlayışının incelenmesi gerekmektedir. Sırp milliyetçiliğinin dönemsel olarak bölgesel dinamikleri değiştirme potansiyeline sahip bir yapısı bulunmaktadır. Bu açıdan bu tür bir milliyetçilik anlayışının kavramsal düzeyde inceleme ihtiyacı doğmaktadır. Bu çalışma Sırp milliyetçiliğinin kavramsal düzeyde analizini yapmak suretiyle, Sırp milliyetçiliğinin doğasını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için milliyetçilik literatüründe yer alan yaklaşımlar ve kuramlardan faydalanılacaktır. Bunun yanı sıra, Sırp milliyetçiliği din, dil ve tarihsel unsurlar bağlamında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Sırp milliyetçiliği, Balkanlar, Milliyetçilik kuramları, Dil, Din ve Tarihsel unsur.

Abstract
In recent years, the Balkan geography is on the agenda of international relations and the international community. The wars, conflicts and massacres that took place in this post-Cold War geography had a negative impact on the perception of the region. It is seen that the term “Balkan”, which is the name of this geography and which has a very different meaning, is used as “Balkanization” to express a new nation and gain independence due to the events occurring in the region. This term is also used to express the confusion and confusion occurring in other parts of the world. For this reason, it is necessary to examine the Serbs, who are one of the reasons why the region is remembered in this way after the Cold War, and which ignited the wick of the events and their understanding of nationalism. Serbian nationalism has a structure that has the potential to change regional dynamics periodically. In this respect, the need to examine such a concept of nationalism at the conceptual level arises. This study aims to reveal the nature of Serbian nationalism by analyzing Serbian nationalism at a conceptual level. In order to achieve the aim, approaches and theories in the nationalism literature will be used. Besides, Serbian nationalism will be examined in the context of religion, language and historical elements.

Keywords
Serbian nationalism, Balkans, Nationalism theory, Language, Religion, Historical elements.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com