English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bölgesel Kurtuluştan Millî Mücadele’ye Edirne’nin Sesi: Trakya Paşaeli Gazetesi
(Edirne's Voice from Regional Liberation to the National Struggle: Trakya Pasaeli Newspaper )

Yazar : Hakan Şallı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 72
Sayfa : 875-904


Özet
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin resmi yayın organı olarak ilk sayısı 2 Aralık 1918 tarihinde yayınlanan Trakya Paşaeli gazetesi, Mütareke ve Milli Mücadele Basını olarak adlandırılan dönemin ilk süreli yayınlarından biridir. Trakya Paşaeli’nin yayın hayatına başladığı süreç ve devamında meydana gelen askeri ve siyasi olaylar gazetenin yayın politikası başta olmak üzere gazetede yer alan ana konular ve kullanılan temaları da doğrudan etkilemiştir. Bunun yanı sıra Trakya Paşaeli gazetesi, bölgesel kurtuluş fikir ve çabalarından Milli Mücadele’ye gidilen süreç hakkında ayrıntılı bilgiler içermekle birlikte bir özel vilayet gazetesinin kurumsal tarihi hakkında da oldukça çarpıcı veriler sunmaktadır. Öte taraftan söz konusu gazetenin Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin resmi yayın organı olması, gazetenin cemiyet tarihi hakkında başka kaynaklarda bulunmayacak türden bilgiler içermesine de imkân vermektedir. Trakya Paşaeli gazetesi sahip olduğu bu ayırt edici özellikleri sayesinde yayınlandığı 1918 sonu ile 1920 başları arasında meydana gelen gelişmelere hem yerel hem de milli bir perspektiften ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Trakya Paşaeli Gazetesi, Edirne, Milli Mücadele, Mustafa Kemal, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.

Abstract
Trakya Pasaeli newspaper, the first issue of which was published on December 2, 1918, as the official publication of the Trakya Pasaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, is one of the first periodicals of the period called Armistice and National Struggle Press. The period in which Trakya Pasaeli started his publication life and the military and political events that took place after it directly affected the publication policy of the newspaper, as well as the main topics and themes used in the newspaper. In addition to this, Trakya Paşaeli newspaper contains detailed information about the process from regional liberation ideas and efforts to the National Struggle, as well as providing striking data about the institutional history of a private provincial newspaper. On the other hand, the fact that the newspaper in question is the official organ of the Trakya Pasaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti also allows the newspaper to contain information about the history of the society that cannot be found in other sources. Thanks to these distinctive features, Trakya Paşaeli newspaper sheds light on the developments that took place between the end of 1918 and the beginning of 1920, both from a local and national perspective.

Keywords
Trakya Pasaeli Newspaper, Edirne, National Struggle, Mustafa Kemal, Trakya Pasaeli Müdafaa-i Hukuk C

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com