English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Tarih Öğretmenlerinin Çalışma Yaprakları Hakkındaki Görüşleri: Trabzon Örneği
(History Teachers’ Perceptions about Worksheets: A Sample of Trabzon )

Yazar : İsmail Hakkı Demircioğlu  Selahattin Kaymakcı  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 141-159


Özet
Bu araştırmanın amacı tarih öğretmenlerinin, çalışma yaprakları hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirleyerek, çalışma yapraklarını kullanma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada betimsel yöntem, başka bir deyişle tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada Trabzon ili ve Akçaabat ilçe merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında görev yapan 90 tarih öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Tarih Öğretmenlerinin Çalışma Yapraklarıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi” adlı anketten yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda tarih öğretmenlerinin genellikle çalışma yapraklarıyla ilgili olarak olumlu tutum içerisinde bulunmalarına karşın, kuram ve uygulamada çalışma yaprakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve çalışma yapraklarını derslerinde etkin olarak kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Tarih Öğretmeni, Çalışma Yaprağı, Bilgi, Beceri, Tutum

Abstract
The aim of this study is to examine history teachers’ using status of worksheets by determining their perceptions and opinions about them. In this study, descriptive method was used. In this case, the study was conducted with 90 history teachers who were working in high schools in Trabzon and Akçaabat city centers. In this study, questionnaire called “Evaluation of History Teachers’ Perceptions about Worksheets” was used as a data collection instrument. As a result of this study, it has seen that majority of history teachers have positive attitudes to worksheets, but they have no enough information about worksheets in terms of theory and practice and they don’t use them effectively in their courses.<

Keywords
History Teacher, Worksheet, Knowledge, Skill, Attitude.History Teacher, Worksheet, Knowledge, Skill,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com