English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki (2005 ve 2019) Kazanımların Sözcük Sıklığı
(The Word Frequency of the Learning Outcomes in the Turkish Language Curricula (2005 and 2019) )

Yazar : Selim Emiroğlu  Fatma Nur Pınar  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 72
Sayfa : 1091-1115


Özet
Bu çalışmanın amacı, 2005 ve 2019 Türkçe dersi öğretim programlarındaki kazanımların sözcük sayısı ve sıklığını belirlemek ve program kazanımlarının arka planını oluşturan kodları ortaya koymaktır. Bu amaçla söz konusu programlar, kazanımlardaki sözcükler bakımından incelemeye alınmış ve sözcükler, sözcük gruplarını da kapsayacak şekilde sayılarak sınıflandırılmıştır. Kazanımlardaki sözcüklerin sayımında belli ölçütler gözetilmiş, bilgisayar ortamına aktarılan sözcükler dil becerileri dikkate alınarak kendi içinde sayılmıştır. Kazanım altı açıklamalar sayıma dâhil edilmemiştir. Program dilini netleştirmeyi amaçlayan bu çalışmada sadece kazanımlardaki toplam ve farklı sözcükler belirlenmemiş, dil becerilerinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) birbiriyle ilişkisini ortaya koyan sözcüklerden metin çözümlemeye ve teknoloji kullanımına dair sözcüklere kadar birçok konu başlığı altında sınıflandırma yapılmıştır. Nitel desendeki çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Sözcük sayımında sözcük sıklık analizlerine başvurulmuştur. Çalışmada araştırma soruları cevabını bulmuş ve kazanım cümlelerini şekillendiren kelimelerin farklı başlıklar altında sınıflandırılabileceği ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda program dilinin ne ifade ettiğine ilişkin değerlendirmeler yapılmış; alanda çalışanların, kurum ve araştırmacıların faydalanabileceği bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dil becerileri, kazanım, kelime, sözcük sıklığı, Türkçe dersi öğretim programı.

Abstract
The aim of this study is to determine the word number and frequency of the acquisitions in the Turkish lesson curricula (2005 and 2019) and to reveal the codes that form the background of the curriculum acquisitions. For this purpose, the aforementioned curricula were examined in terms of the words in the acquisitions and the words were classified by counting them in a way to include word groups. Certain criteria were taken into account in the counting of the words in the acquisitions, and the words transferred to the computer environment were counted within themselves considering their language skills. Explanations under the acquisition were not included in the count. In this study, which aims to clarify the language of the curriculum, not only the total and different words in the acquisitions were not determined, but also the classification was made under many topics, from words that reveal the relationship between language skills (listening, speaking, reading, and writing) to text analysis and words related to technology use. In the qualitative study, the document analysis method was used. Word frequency analyzes were used in word counting. In the study, the research questions were answered and it was revealed that the words that shape the acquisitions can be classified under different headings. In consequence of the study, evaluations were made about what the language of the curriculum means; some suggestions were presented that could be used by those working in the field, institutions and researchers.

Keywords
language skills, acquisition, word, word frequency, Turkish lesson curriculum.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "72. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 72. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com