English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki'
(The Question of “Other” in Literature and “Others” in the Turkish Literature )

Yazar : Abdullah Şengül    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 15
Sayfa : 97-116


Özet
?Öteki?lik doğuştan getirilen bir özelliktir. Bireysel farklılığın algılanması imgesel, toplumsal farklılığın algılanması ise simgesel ötekileşme ile olur. Her iki durumda da ?öte-ki?lik aslında kendini tanımaktır. Tarihî süreç içinde çok farklı şekillerde algılanan ?öteki?, günümüzde de hem toplumu hem de sanatı etkilemektedir. ?Öteki? edebiyatta yeni bir üslubun doğmasını sağlamıştır. Osmanlı toplumunda ve sanatında ?öteki? diğer toplumlardan birçok yönden farklı algılanmıştır. Aynı durum Cumhuriyet döneminde de devam eder. Türk edebiyatında anlatılan ?öteki? her şeyden önce millî bilinci kuvvetlendirme ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlar. <

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, toplum, kültürel bilinç, öteki

Abstract
The ?otherness? a property that is brought from birth. Comprehensive of in

Keywords
Literature, society, cultural conscious, the other

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com