English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bartın'da Yaşayanların Bir Kent Olarak Bartın'dan Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması
(An Investigation of the Urban Life Satisfaction Level of the People Living in Bartın )

Yazar : Fethi Nas    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 72
Sayfa : 963-977


Özet
Modernitenin beraberinde getirdiği bir kavram olarak kentsel alanlardaki koşullar, bireylerin yaşam kalitesini ve toplumsal eylemlerini büyük ölçüde belirlemektedir. Günümüz insanı yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konusunda sorumluluğun yerel ve merkezi yönetimlere ait olduğunun bilincindedir. Tek başına ekonomik bir gösterge olarak kişi başına düşen gayrı safi milli hâsıla, ulusun genel refah seviyesini ve yaşam standardını belirleyebileceği düşüncesi artık terk edilmektedir. Ekonomik göstergeler yanında bireylerin sosyal birer varlık olmalarından ötürü yeni kriterler de gündeme gelmektedir. Bu yüzden farklı bilimsel yaklaşımlar, insanların ihtiyaçları konusunda farklı ölçekler kullanarak araştırmalar yapmaktadır. İnsan ve doğa etkileşimi göz önünde bulundurularak, dünyanın herhangi bir kentinde uygulanabilen belirli bir ölçeğin uygulanması ve kentin gerçek sorunlarını ortaya çıkaracağının iddia edilmesi ise son derece sorunludur. Bu yüzden her bir yerleşim yerine özgü ölçek veya araştırma araçlarının geliştirilmesine gereksinim vardır. Bir yerleşim yerinde sıcak bir yaz gününde gölgesinde oturulacak bir ağacın olması önemli bir ihtiyaç olarak kavramsallaştırılabilir. Başka bir yerde ise güneş ışığına daha fazla gereksinim duyulabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında her bir kente özgü objektif bakımdan kurgulanabilecek gereksinimler ve bireylerin algılama biçimlerini etkileyecek sübjektif olarak değerlendirilebilecek özelliklerin olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada bir kent olarak Bartın’da yaşayanların memnuniyet düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Farklı yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim seviyelerine sahip bireylerle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Bartın’a dair objektif ve sübjektif değişkenlerin değerlendirilmesi sürecinde birbiriyle uyumlu olmayan sonuçların olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kentsel Yaşam, Memnuniyet Düzeyi, Objektif ve Sübjektif Değişkenler

Abstract
As a concept created by modernity, conditions in urban areas largely determine the quality of life and social actions of individuals. Today's people are aware that the responsibility for improving the quality of life belongs to local and central governments. The idea that the gross national product per capita as a stand-alone economic indicator can determine the general welfare level and standard of living of the nation is now abandoned. In addition to economic indicators, new criteria are also on the agenda due to the fact that individuals are social beings. Therefore, different scientific approaches conduct research on the needs of local and nation people using different scales. It is extremely problematic to apply a certain scale that can be applied in any city in the world and to claim that it will reveal the real problems of the city, taking into account the interaction of human and nature. Therefore, there is a need to develop scale or research tools specific to each settlement. Having a tree to sit in the shade of on a hot summer day in a residential area can be conceptualized as an important need. Elsewhere, more sunlight may be needed. From this point of view, it is possible to say that there are needs that can be objectively constructed for each city and features that can be evaluated subjectively that will affect the perceptions of individuals. In this study, it is aimed to investigate the satisfaction levels of the people living in Bartın as a city. According to the results of the research conducted with individuals of different age, gender, income and education levels, it was seen that there were inconsistent results in the evaluation of objective and subjective variables about Bartın.

Keywords
Urban Life, Satisfaction Level, Objective and Subjective Variables

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com