English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Korea in the Occupation Process and Abdürreşid İbrahim
(İşgal Sürecindeki Kore ve Abdürreşid İbrahim )

Yazar : Hasan Barlak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 93-109


Özet
20. yüzyılın başları Kore için Japon sömürge döneminin başlaması anlamına geliyordu. Chosŏn hanedanın son günlerini yaşadığı sıralarda işgalci ülkenin topraklarından işgal edilen topraklara ayak basan Türk/Tatar aktivist Abdürreşid İbrahim, Kore’yi mümkün mertebe tanımaya çalıştı. Ülkedeki belli şehir, kasaba ve köyleri dolaşırken Korelilere karşı da bir yakınlık hissetti. Abdürreşid İbrahim henüz tanıdığı bu Doğu Asya ülkesinde dini ve siyasi meselelere dikkat kesildi. Hıristiyan misyonerlerin bölgedeki sıkı faaliyetlerinden rahatsız oldu. Buna karşılık kendine görev bildiği İslam tebliğini yapamadığı için üzgündü. Kore’de geçirdiği sayılı günlerde konuşma imkânı bulduğu Korelilerden Japon idaresi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedi. Ne var ki bu diyalogların neredeyse hepsi Japon tercümanlar vasıtası ile gerçekleştiğinden onu tatmin etmedi. Korelilerin asil bir millet olduğunu fark etmekle birlikte Japon işgaline karşı onlarda gördüğü yılgınlıktan huzursuzdu. Ona göre, Kore mutlaka sömürge olacaksa diğer güçler arasında Japonlar tercih edilebilirdi ancak onların tahakküm altına girmesine gönlü asla razı değildi. Nitekim o, Kore’nin bağımsızlığından yana bir tutum sergiledi ve diyalog kurduğu Korelilere bu yönde telkinlerde bulundu.

Anahtar Kelimeler
Kore, Abdürreşid İbrahim, Japonya, Sömürge, Bağımsızlık

Abstract
The early 20th century meant the beginning of the Japanese colonial era for Korea. Turkish/Tatar activist Abdürreşid İbrahim, who set foot on the occupied lands from the lands of the occupying country, tried to know about the Korea. While visiting certain cities, towns and villages of this country, he felt an affinity towards Koreans. Abdürreşid İbrahim paid a close attention to religious and political issues in this East Asian country he had just known. Intense activities of the Christian missionaries in the region disturbed him to a great extent. On the other hand, he was very upset because he could not deliver the message of Islam, which he considered his duty. During the few days he spent in Korea, he tried to talk with as many Koreans as possible in order to learn their thoughts on the Japanese administration. However, since almost all of these dialogues took place through Japanese translators, they did not satisfy him. Although he realised that the Koreans were a noble nation, he felt uneasy when he saw that they were intimidated by the Japanese occupation. According to him, if Korea was to be a colony, the Japanese could be preferred among other powers, but he would never be willing to accept it that these people be dominated. Abdürreşid İbrahim took a stance in favor of the independence of Korea and advised the Koreans he spoke to to struggle for that cause.

Keywords
Korea, Abdürreşid İbrahim, Japan, Colonial, Independence

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com