English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Şizoid Kişilik Bozuklukları Üzerine: Nermin Yıldırım’ın Unutma Beni Apartmanı Romanında Süreyya Örneği
(On Schizoid Disorder of Personality: The Case of Süreyya in the Novel Unutma Beni Apartmanı of Nermin Yıldırım )

Yazar : Nazlı Memiş Baytimur    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 225-235


Özet
Nermin Yıldırım, roman ve öykü gibi edebi türlerde yazmış olduğu eserlerle son dönem Türk Edebiyatı’nda adından sıkça söz ettiren yazarlardan birisidir. Yayınlanmış yedi romanı ve çeşitli dergilerde onlarca öyküsü bulunmaktadır. Yazarın roman türünde yayımlanan ilk eseri Unutma Beni Apartmanı’dır. Söz konusu roman, kişilik özelliklerinin esneklikten uzak bir boyut kazanarak çevresiyle ilişkilerinde zorlanan ve kendi içinde sıkıntılara sebep olacak boyutlarda yaşamakta olan Süreyya adlı kadın kahraman üzerine kuruludur. Yakın ilişkilere girmekten uzak olması ve bu ilişkilerden zevk almaması, hemen her zaman tek bir etkinlikte bulunmayı yeğlemesi, yakın arkadaşı ya da sırdaşının bulunmaması, başkalarının övgülerine ya da eleştirilerine karşı kayıtsız kalması, duygusal soğukluk, kopukluk ya da tekdüze duygulanım göstermesi, cinsel deneyim yaşama isteğinin ya hiç olmaması ya da çok az olması gibi tanı ölçütleri onun şizoid kişilik özelliklerine sahip olduğunu ortaya koyar. Bu çalışma, Unutma Beni Apartmanı romanında başkişi Süreyya’nın şizoid kişilik özelliklerini kurguda nasıl sergilediğini ve bu özellikler üzerinden onun kişiliğini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Nermin Yıldırım, Unutma Beni Apartmanı, Roman, Süreyya, Şizoid Kişilik Bozuklukları

Abstract
Nermin Yıldırım is one of the authors whose name is frequently mentioned in the last period Turkish Literature with the Works she wrote in the literary genres of novels and short stories. She has seven published novels and dozens of stories in various magazines. The first work of the author published in the genre of a novel is Unutma Beni Apartmanı. The novel in question is based on the heroine named Süreyya, whose personality traits gain an infexible dimension and have difficulties in her relationship with her environment and live in such dimensions as to cause problems within herself. Being away from close relationships and not enjoying these relationships, prefering to engage in only one activity almost all the time, not having a close friend or confidant, being indifferent to the praise or criticism of others, showing emotional coldness, detachment or monotonous feeling, desire to have sexual experience diagnostic criteria such as no or very few diagnostic criteria reveal that she has schizoid personality traits. This study aims to analyze how the protagonist Süreyya in her novel Unutma Beni Apartmanı displays her schizoid personality traits in fiction and analyze her personality through these features.

Keywords
Nermin Yıldırım, Unutma Beni Apartmanı, Novel, Süreyya, Schizoid Personality Disorders

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com