English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

H. 1292/M. 1875-76 Tarihli Taş Baskı Bir Meyveler Münazarası: Ahmed Hayret-i Dağıstânî’nin Fevâkihü’l-Kulûb’u
(A Lithograph About Discussions on the Fruits Dated to 1875-76: The Fevâkihü’l-Kulûb of Ahmed Hayret-i Dağıstânî )

Yazar : Şükrü Fatih Ülken    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 203-224


Özet
Bir konu üzerinde belirli usûl ve kurallara uyularak yapılan tartışma anlamına gelen münâzara kelimesi, terim olarak gerçeğin bilinmesine yönelik tartışmaların yöntem ve kurallarını araştırıp belirleyen ilmî disiplini ifade eder. Tartışmacıların kendi düşüncelerini tezler halinde ileri sürdükleri ve bu görüşlerini getirdikleri örnekler ve delillerle ispatlama yoluna gittikleri münazaranın türleri; bilimsel münazara, siyasî münazara, felsefî münazara, dinî münazara ve edebî münazaradır. Bunların içinde en yaygın olanı bir müellif tarafından gece ile gündüz, kılıç ile kalem gibi iki zıt veya farklı unsurun konuşturulması, kendi erdem ve üstünlüklerinin dile getirilmesi ve karşı tarafın delillerini çürüterek galip gelinmesi şeklinde gerçekleşen edebî münazaradır. Münazara, türlü mevzuları içine alan ve karşılıklı fikir ve temayüllerin çarpıştırılması için istifade edilen edebî bir şekildir. Bu yüzden bu tür eserlerde tezatları pek açık, yahut da adları daima beraber geçecek kadar ikiz olan en az iki zıt varlık ya da kavramın çatışması söz konusudur. Çoğunlukla iki kişi veya iki kavram arasındaki münazaralar yanında ikiden fazla unsurun birbirine karşı üstünlüklerini ortaya koymak üzere yaptıkları münazaralara da rastlanmaktadır ki bu yazının konusunu teşkil eden 1875-76 tarihli taşbasma Fevâkihü’l-Kulûb böyle bir münazaradır. Hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız Ahmed Hayret-i Dağıstânî tarafından mef’ûlü mefâilün feûlün kalıbıyla ve mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış olan Fevâkihü’l-Kulûb; erik, çilek, kiraz, vişne, şeftali, kayısı, elma, armut, ayva, nar, narenc, turunç, portakal, limon, üzüm, fındık, ceviz, kestane, badem, fıstık, dut, hünnap, incir ve hurmadanoluşan 24 meyvenin bahar mevsiminde bir bahçede üstünlük mücadelesine giriştikleri ve bu mücadelenin sonunda hurmanın galip geldiği bir meyveler münazarasıdır.

Anahtar Kelimeler
Münazara, Edebî Münazara, Meyveler Münazarası, Fevâkihü’l-Kulûb, Ahmed Hayret-i Dağıstânî

Abstract
The word debate, which means a discussion on a subject by certain procedures and rules, refers to the scientific discipline that researches and determines the methods and rules of discussions for knowing the truth. Types of debate in which the debaters put forward their ideas in thesis and try to prove these views with the examples and evidence they bring; scientific debate, political debate, philosophical debate, religious debate, and literary debate. The most common of these is the literary debate that takes place in the form of an author making two opposite or different elements such as day and night, sword and pen talk, expressing his own virtues and superiorities, and winning by refuting the evidence of the other party. Debate is a literary form that covers various topics and is used to collide with mutual ideas and inclinations. For this reason, in such works, there is a conflict of at least two opposite entities or concepts whose contrasts are so obvious, or whose names are so twins that they always go together. In addition to the debates between two people or two concepts, there are also debates between more than two elements to demonstrate their superiority over each other, and the lithograph Fevâkihü'l-Kulûb, which is the subject of this article, is such a debate. Fevâkihü'l-Kulûb, which was written by Ahmed Hayret-iDagıstani, about whom we could not find any information, in the form of mef'ûlümefâilünfeûlün and masnavi verse; 24 fruits, including plum, strawberry, cherry, cherry, peach, apricot, apple, pear, quince, pomegranate, citrus, orange, lemon, grape, hazelnut, walnut, chestnut, almond, pistachio, mulberry, jujube, fig, and date It is a fruit debate in which they engage in a struggle for supremacy in a garden during the season and the date palm wins at the end of this struggle.

Keywords
Debate, Literary Debate, Fruits Debate, Fevâkihü’l-Kulûb, Ahmed Hayret-i Dağıstânî

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com