English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kırşehir Yöresi Oya Sanatına Dair Söz Varlığı
(The Vocabulary of Lacework in the Kırşehir Region )

Yazar : Songül Erdoğan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 415-428


Özet
Oya, kültürümüzde önemli yeri olan el sanatlarından biridir. Kendine ait farklı yöntem ve tekniklerle oluşturulan oyalar, her ne kadar uzun zaman önceden beri kullanılıyor olsa da; özellikle Cumhuriyet döneminde büyük gelişme göstermiştir. Oyalar, günlük ihtiyaçlara cevap verme, süslenme aracı olmasının yanında önemli bir iletişim aracı da olmuştur. Farklı alanlarda kullanılmakla birlikte Kırşehir yöresinde oyaların en yaygın olarak kullanıldığı yer başörtüsü kenarıdır. Bu çalışmada Kırşehir yöresinde başörtüsü kenarı olarak kullanılan oyaların terminolojisine yer verilmiştir. Derleme ve tarama yoluyla ulaştığımız bu terimlerin anlamları verilerek bu alanla ilgili terminoloji oluşturulmaya çalışılmıştır. Kırşehir yöresinden tespit ettiğimiz oya terimleri anlamca yakın olduğu kavrama göre altı başlık altında verilmiştir. Yöreden tespit edilen 131 oya terimi Derleme Sözlüğü, Güncel Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü ve Kırşehir Yöresi Ağızları sözlükleri ile karşılaştırılarak bu terimlerin sözlüklere yansıma oranı değerlendirilmiştir. Kırşehir yöresinin oya terimleri oluştururken belirtisiz isim tamlaması ve sıfat tamlaması yapısının yaygın olarak kullanıldığı ve büyük oranda Türkçe sözcüklere yer verildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Terimler, Kırşehir, söz varlığı, oya, el sanatları

Abstract
Lace is one of the handicrafts that has an important place in our culture. Laces, created with its own different methods and techniques, although it has been used for a long time; especially in the Republican period. Laces have been an important communication tool as well as being a means of responding to daily needs and adorning. Although it is used in different areas, the most common use of lace in the Kırşehir region is the scarf edge. n this study, the terminology of the lace used as a headscarf edge in the Kırşehir region is given. By giving the meanings of these terms, which we have reached through compilation and scanning, the terminology related to this field has been tried to be formed. The lace terms that we determined from Kırşehir region are given under six headings according to the concept that they are close in meaning. The reflection rate of these terms in the dictionaries was evaluated by comparing the 131 lace terms determined from the region with the Compilation Dictionary, the Contemporary Turkish Dictionary, the Scan Dictionary and the Kırşehir Regional Dialects dictionaries. It has been seen that the indefinite noun phrase and adjective phrase structure are widely used and Turkish words are mostly included while creating the lace terms of the Kırşehir region.

Keywords
Terms, Kırşehir, Lace, terms, Kırşehir

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com