English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Yazınsal Metinlerde ‘İçeriğin Tözü’
(The “Substance of Content” in Literary Texts )

Yazar : Kaan Tanyeri    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 74
Sayfa : 597-608


Özet
Bir gösterge ve/veya göstergeler bütünü olan yazınsal metinlerin anlam merkezi içeriğin tözüdür. Kültürün hemen her unsuruyla oluşturulan bu töz, yazınsal metinlerin anlamını taşır. Bu metinleri anlamlamak isteyen araştırmacılar, anlambilim ve göstergebilim gibi yöntemlerle içeriğin tözüne ulaşmaya çalışırlar. Çözümleme odağındaki bu arayışların yanı sıra yazınsal metinlerin üretim sürecinde içeriğin tözünde ortaya koyduğu yapı da oldukça önemlidir. Yazınsal metinlerin üretimini başlatan yapı içeriğin tözüdür. Araştırmalarımıza göre içeriğin tözüne ilişkin bir yapı ortaya koyan çalışmaların çok az sayıda olduğu, alanyazının bu anlamda yeni çalışmalara gereksinim duyduğu gözlemlenmektedir. Çalışma kapsamında alanyazındaki gereksinim göz önüne alınmış, yazınsal metinlerin anlam evrenini temsil eden içeriğin tözüne yapısalcı bir anlayışla yaklaşılmış ve bu yapının görsel olarak ortaya konması amaçlanmıştır. Bu yapıyı yani içeriğin tözünü oluşturan kurucu öge anlambirimciktir. Çalışmada anlambirimcikler, anlambirimciklerin ürettiği izlek, anlambirimcik demeti, yerdeşlik, anlambirimcik molekülü (yerdeşlik demeti) gibi içeriğin tözüne ilişkin kavramların kavramsal ve bağıntısal yönleri ele alınmış, bu terimler önerilen çizgede ilgili yerlerine konumlandırılmıştır. İçeriğin tözü gibi soyut ve derin yapıda bulunan bir alanı sınırlamak, yapısını tam olarak çıkarmak ne denli zor olsa da üretilen çizgeyle bir girişimde bulunulmuş, yapılacak yeni çalışmalar için bir örnek oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: İçeriğin Tözü, Anlambirimcik, İzlek, Yerdeşlik.

Abstract
The meaning center of literary texts, which is a sign and/or a set of signs, is the substance of the content. This substance, which is created with almost every element of culture, carries the meaning of literary texts. Researchers who want to make sense of these texts try to reach the substance of the content with methods such as semantics and semiotics. In addition to these researches in the focus of analysis, the structure presented by substance of content in the production process of literary texts is also very important. The structure that initiates the production of literary texts is the substance of the content. According to our surveys, it is observed that there are very few studies that reveal a structure related to the substance of the content, and the literature needs new studies in this sense. Within the scope of the study, the necessity in the literature was taken into account. The substance of the content, which represents the semantic universe of literary texts, was approached with a structuralist approach and it was aimed to reveal this structure visually. The constituent element that creates this structure, that is, the substance of the content, is the seme. In the study, the conceptual and relational aspects of the concepts related to the substance of the content such as semes, the theme produced by semes, sememe, isotopy, semic molecule (isotopic bundle) are discussed. These terms are located in their respective places in the proposed diagram. Although it is difficult to limit the most abstract and deep structure such as the substance of the content and to extract its structure completely, an attempt has been made with the produced graph. An example has been represented for new studies to be done.

Keywords
Keywords: Substance of Content, Seme, Theme, Isotopy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com