English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Karadeniz'de Alternatif Bir Turizm Önerisi: Kruvaziyer Turizmi
(A Suggestion of Alternative Tourism in the Black Sea Region: The Cruise Tourism )

Yazar : İbrahim Sezer    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 861-908


Özet
Kruvaziyer turizmi, son dönemde turizm sektöründe giderek ön plana çıkmaya başlayan alternatif turizm türlerinden birisidir. Akdeniz Havzası, Karayipler’den sonra dünyada kruvaziyer turlarına en fazla ev sahipliği ikinci bölge olarak önem taşımaktadır. Akdeniz Havzası’nda kruvaziyer turizminde yeni keşfedilmeye başlanan ve cazip turistik çekicilikleriyle ilgi gören bir bölge olarak Karadeniz, giderek artan bir potansiyel barındırmaktadır. Karadeniz’e altı ülkenin kıyısı bulunmakta ve bu ülkelerde kruvaziyer gemilerinin uğradığı limanlar mevcuttur. Karadeniz kıyısında 25 limana sahip olan Türkiye, Trabzon Limanı başta olmak üzere Sinop, Samsun ve Bartın gibi kruvaziyer turlarının uğradığı limanlarla kruvaziyer turizminde dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki limanlarının kruvaziyer turizmi açısından potansiyellerinin ortaya konulması ve mevcut potansiyelin geliştirilmesine yönelik öngörülerin sunulmasıdır. Bu çalışma hem nicel hem de nitel verilerin kullanıldığı bir saha araştırmasıdır. Veri toplama yöntemlerinden gezi-gözlem yönteminden yararlanılmış, Trabzon, Samsun gibi limanlarda saha etütleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra çalışma konusuyla ilgili literatür taraması yapılmış, ulusal ve uluslararası istatistiklere ulaşılmıştır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki limanların değerlendirilecek düzeyde kruvaziyer turizmi potansiyeline sahip olduğu, ancak gerek Rusya-Ukrayna krizi gibi uluslararası sorunlar gerekse ülkemizdeki bazı iç sorunlar (terör olayları vb) ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle bu potansiyelin istenilen ölçüde değerlendirilemediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Karadeniz’in kruvaziyer turları için güvenli ortam haline getirilmesi, ülkemizin Karadeniz kıyısındaki limanlarda ve kentlerde kruvaziyer turizminin gerektirdiği teknik özellikler, işletme özellikleri ve şehirsel niteliklerin geliştirilmesi, tanıtım, markalaşma ve pazarlama hususlarında gerekli çabaların sarf edilmesi ve kruvaziyer turlarının bölgeye çekilmesi neticesinde yakın zamanda bu bölgenin kruvaziyer turizminde çok daha ileri aşamalara erişebileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler
Karadeniz, Kruvaziyer, Turizm.

Abstract
Cruise tourism is an alternative type of tourism that has increasingly come to the forefront in tourism industry lately. The Mediterranean Region is crucial as it is the second most visited destination by cruise lines following the Caribbean. Serving as a recently discovered tourist attraction in the Mediterranean Region, the Black Sea features a growing potential in cruise tourism. Six countries border with the Black Sea and these countries have ports visited by cruise ships. Türkiye stands out in cruise tourism with 25 ports on the coastline of the Black Sea, particularly including the ports of Trabzon, Sinop, Samsun and Bartın which are popular among cruise lines. This paper aims to reveal the potential of Türkiye’s ports on the Black Sea coastline in terms of cruise tourism and to offer insights for the improvement of the current potential. This is a field research paper where both quantitative and qualitative data are used. The travel & observation method was used for data collection and field studies were carried out at ports including the ports of Trabzon and Samsun. In addition, the literature on the research topic was reviewed to reach national and international statistics. The research revealed that, although Türkiye’s ports on the Black Sea coastline has sufficient potential for cruise tourism, this potential cannot be used as desired due to international issues such as the Russia-Ukraine crisis as well as domestic issues such as terror acts or infrastructural inadequacies. In this respect, we believe that this region could soon reach further levels in cruise tourism as a result of the efforts to make Black Sea a safe environment for cruise lines, to improve the urban qualities as well as technical and operational properties required for cruise tourism at the ports and in the cities situated on the Black Sea coastline, to carry out advertising, branding and marketing works and to attract cruise lines to the region.

Keywords
Black Sea, Cruise, Tourism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com