English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Nogay Türkçesinde Sıfat-Fiillerle Kullanılan Bol- Fiilinin İşlevleri
(Functions of the Verb Bol- in Nogay Turkish in Gerundiums )

Yazar : Dilek Ergönenç Akbaba    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 10
Sayfa : 148-156


Özet
Türkçede iki ayrı fiilin bir araya gelmesi, genellikle bir zarf-fiil ve bir yardımcı fiilin oluşturduğu tasvir fiilleri şeklinde olur. Ancak bazı yardımcı fiiller sıfat-fiillerle de birleşebilmekte ve tasvir fiilleri gibi kendi anlamlarının dışında yeni anlamlar oluşturabilmektedirler. Karmaşık fiiller" (complex verb) denen bu yardımcı fiillerden biri de bol- fiilidir. Bu çalışmada Nogay Türkçesi ile yazılmış eserlerdeki sıfatfiillerle birleşen bol- yardımcı fiili ele alınmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Bol- yardımcı fiili, sıfat-fiiller, Nogay Türkçesi.

Abstract
Coming together of two different verbs in Turkish is always being descriptive verb is completed by gerundium and auxiliary verb. Hardly, some auxiliary verbs can be connected with participles and making new meanings except their based meaning. One of auxiliary verbs known as the complex verbs is bol-. Bol- auxiliary verb is connected with participles in Noghay Turkish texts is studied in this study.<

Keywords
Bol- auxiliary verb, participles, Noghay Turkish.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com