English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bekir Çobanzade'nin Dil Bilimi Anlayışı
(Linguistic Views of Bekir Çobanzade )

Yazar : Adile M. Emirova    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 11
Sayfa : 1-11


Özet
Stalin döneminde Kırım Tatarları, siyasî ve sosyal yönden birçok baskıya maruz kalıp, ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldıkları gibi, dilleri ve medeniyetleri de büyük zarar getirmiş; Kırımlı aydınların eserleri yasaklanmıştır. Bu dönemdeki Kırımlı aydınlardan biri de tanınmış Türkolog, bilim adamı ve şair Bekir Çobanzade'dir. Çobanzade, edebi eserlerinin yanı sıra Türkoloji sahasında yaptığı çalışmalar ile de haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Türk lehçelerinin kökeni, tasnifi, Moğol ve Mançu-Tunguz dilleriyle ilgileri konularında çalışmaları yanıda dilbilim sahasında orijinal çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmada Kırımlı aydınlardan Bekir Çobanzade'nin dil bilim anlayışı incelenmektedir. <

Anahtar Kelimeler
Bekir Çobanzade, Kınm, dilbilim, Türkoloji, Kırım Tatar Ilmiy Sarfı

Abstract
During the Slatin era, Crimean tatars faced many political and social pressures; many had to leave their homelands. Besides, as books of Crimean authors were banished, their language and civilization were deeply harmed. One of the outstanding Crimean intelectuals of those days was Bekir Çobanzade, thewellknown turkologist, scientist and poet. Çobanzade enjoyed great fame not only with his literary works, but also his studies in turkology. He produced many essays and books on origins and classification of Turkic dialects, relationships of Turkic with Mongolian and Manchu-Tunguzic languages, as well as some original studies on linguistics. This article deals with views of Bekir Çobanzade on linguistic issues. <

Keywords
Bekir Çobanzade, Crimea, linguistics, Turkology, Kırım Tatar İlmiy Sarfı (Crimean Tatar Grammar)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com