English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Sabahattin Ali’nin “Hasanboğuldu” Hikâyesindeki Çatışmalar Üzerine Bir İnceleme
(A Study on the Conflicts in the Story of "Hasanboğuldu" of Sabahattin Ali )

Yazar : Öznur Özdarıcı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 965-974


Özet
Sabahattin Ali; roman, hikâye, şiir ve oyun türünde kaleme aldıklarıyla Türk edebiyatının severek okunan önemli yazarlarındandır. 20. yüzyıl Türk hikâyesi onun yazılarıyla tabiât dekoru ve sevgisi içerisinde, Anadolu insanının çeşitli hayat sahnelerini lirik, canlı ve sade bir dille anlatan bir üslûba kavuşmuştur. Hikâyelerinin temel konusu insandır. Merkezde söz konusu bu insan vardır. Onun hayat şekilleri, tezahürleri, hayat ve olaylar karşısında sergilediği türlü davranış ve halleri anlatılarının temel çatısını oluşturur. Çalışmamıza konu olan “Hasanboğuldu” da okuyucuları tarafından beğenilen, severek okunan, hatta filme de uyarlanmış bir hikâyedir. Hikâye, yazarın 1943 yılında yayınladığı “Yeni Dünya” adlı hikâye kitabında yer alan on üç hikâyeden biridir. Söz konusu hikâyenin folklorik öğeler içerdiği ve sözlü gelenekten gelen unsurlarla beslendiği söylenebilir. Bu makalede bahsi geçen hikâyede yer alan çatışmalar ele alınmış olup çatışmanın anlatıda yapıya has önemli unsurlardan birisi olduğu ve hikâyede yer alan çatışmaların kişi-kişi, kişi-toplum, kişi-mekân ile kişinin kendi kendisi ile olan çatışması alt başlıkları altında toplanabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sabahattin Ali, “Hasanboğuldu”, olay örgüsü, çatışmalar

Abstract
Sabahattin Ali is one of the most important writers of Turkish literature with his works in novels, stories, poems and plays. The 20th century Turkish story gains a style that tells the various life scenes of Anatolian people in lyrical, lively and plain language with its writings in the nature and love of nature. The main subject of his stories is human. That human is at the center. His forms of life, manifestations, and various behaviors and states that will work on life and events constitute the main structure. Subject to our study "Hasanboğuldu", which is liked and read by the readers, even in the film it is an adapted story. The story consists of thirteen stories in the story book "Yeni Dünya" published by the author in 1943. It can be said that the story in question contains folkloric elements and can be fed by elements from the oral tradition. In this article, the conflicts in the aforementioned story have been discussed and it has been concluded that the conflict is one of the important structural elements in the narrative and that the conflicts in the story can be grouped under the subheadings of person-person, person-society, person-space and conflict with oneself.

Keywords
Sabahattin Ali, “Hasan Boğuldu”, plot, conflicts

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com