English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Çatışma ve Çatışma Sonrası Alanlarda Çok Paydaşlı Girişimlerin Rolü: Suriye Mülteci Krizi Örneği
(The Role of Multi-Stakeholder Initiatives in the Conflict and Post-Conflict Areas: The Case of the Syrian Refugee Crisis )

Yazar : Muharrem Ekşi  Derya Büyüktanır KARACAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 76
Sayfa : 1005-1024


Özet
Bu makalenin amacı, özel sektörün kolektif eylemlere katılımını ve çatışma ve çatışma sonrası bölgelerdeki insani felaketler ve krizlerde oynadığı rolleri araştırmaktır. Çok paydaşlı girişimler (ÇPG) bu çalışmanın ana vurgusudur. Çalışma, özel sektörün çeşitli ortaklık biçimlerine katılımını analiz etmekte ve bu girişimlerin karşılaştığı zorlukları ele almaktadır. Rasyonel seçim kurumsallığı teorisi, ÇPG rollerinin tartışılması ve tanımlanmasında kullanılmaktadır. Analiz, Suriye mülteci krizi üzerine inşa edilmiştir ve özel sektörün çeşitli aktörlerle işbirliği yaparak insani yardım faaliyetlerine potansiyel olarak daha fazla katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bu çalışma ayrıca, engellerin üstesinden gelmek ve ÇPG’lerin etkinliğini artırmak için öneriler sunarak katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çok Paydaşlı Girişimler; Çok Sektörlü Ortaklıklar; Özel Sektör; Çatışma ve Çatışma Sonrası Bölgeler; Suriyeli Mülteci Krizi.

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the involvement of the private sector in collective actions and the roles that it plays in humanitarian disasters and crises in conflict and post-conflict areas. The multi-stakeholder initiatives (MSIs) are the main emphasis of this paper. The paper analyzes the involvement of the private sector in various forms of partnerships and addresses the challenges that these initiatives face. Rational choice institutionalism theory is used in discussing and identifying MSIs’ roles. The analysis is built on the Syrian refugee crisis and shows that the private sector can potentially contribute more to humanitarian action through collaboration with various actors. This work also contributes by proposing recommendations to overcome barriers and increase the effectiveness of MSIs.

Keywords
Multi-stakeholder Initiatives; Multisectoral Partnerships; The Private Sector; Conflict and post-con

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com