English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Soru Tümceleri Üzerinden Nezaket Stratejisi Kurma
(Building a Politeness Strategy Through Questions )

Yazar : Seçil Hirik    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 76
Sayfa : 1143-1178


Özet
İnsanoğlu var oluşundan bu yana önce kendini, sonra içinde yaşadığı dünyayı ve evreni anlamaya çalışmış zihninde cevabı olmayan durumlar için hep bir sorgulama süreci içine girmiştir. Sorma, sorgulama denen zihinsel işlem sürecinin sonunda ortaya çıkan ve adına “soru” denen olgu ile insanın arama, araştırma, düşünme yolculuğu var olagelmiştir. Türkiye Türkçesinde soru kategorisi oldukça işlek kullanım alanına sahiptir. Dolayısıyla kullanım sıklığına oranla kategorinin işlenmesi farklı işaretleyicilerle görülmektedir. Bu çalışmada Lakoff, Grice gibi araştırmacılar tarafından temeli oluşturulan "Nezaket Stratejisi"nin Türkçe soru tümcelerinde ne şekilde oluşturulduğu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nezaket Stratejisi, soru tümcesi, anlam, dilbilim, türk dili

Abstract
Since its existence, human beings have tried to understand first themselves, then the world and the universe in which they live, and have always entered into a process of questioning for situations that have no answer in their minds. With the phenomenon called "question", which emerged at the end of the mental process called asking, questioning, there has been a journey of searching, researching and thinking. In Turkish, the question category has a very large usage area. Therefore, the processing of the category is seen with different markers in proportion to the frequency of use. In this study, it is discussed how the "Politeness Strategy", which was founded by researchers such as Lakoff and Grice, is formed in Turkish question sentences.

Keywords
Politeness Strategy, interrogative sentence, meaning, linguistics, turkish language

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com