English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Dede Korkut Oğuznamelerinde Savaş Stratejileri
(War Strategies in the Dede Korkut Oghuznames )

Yazar : Ahmet Keskin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 76
Sayfa : 1199-1215


Özet
Savaşın dil, kültür, sanat ve edebiyatın çeşitli tür ve alanlarına pek çok yansımalarının varlığı görülmektedir. Türk dil, kültür ve edebiyat tarihinin üzerinde en çok araştırma yapılan metinleri arasında yer alan, zengin içeriğiyle gün geçtikçe yeni çalışmalara konu olmaya devam eden Dede Korkut Oğuznameleri de savaş unsurları ve özellikle savaş stratejileri açısından dikkat çekici örnekler içermekle birlikte konunun bu bağlamda henüz müstakil çalışmalar aracılığıyla ve yeterli düzeyde ele alınıp çözümlenmediği görülmektedir. Söz konusu dikkat ve ihtiyaçtan hareketle hazırlanan bu çalışmada, Dede Korkut Oğuznamelerindeki savaş stratejileri konusu, metin üzerinden tespit edilen örneklerden hareketle ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmada ilk olarak Dede Korkut Oğuznamelerinde savaş konusu ana hatlarıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın devamında ise Dede Korkut Oğuznamelerinde görülen savaş stratejileri örnekleri sınıflandırılarak belirli alt başlıklar altında ele alınıp çözümlenmiştir. Anlatmalarda kargış, alkış ve övgü sözleri, uyku, uykudan uyanma ve uyandır(ıl)ma, esaret ve askerî casusluk, savaş düzeni ve av gibi hususların savaş stratejileri bağlamındaki görünümleri çözümlenmiştir. Böylece, Dede Korkut Oğuznamelerindeki savaş stratejileri konusu aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Oğuznameleri, savaş, savaş stratejileri.

Abstract
There are many reflections of the war on various genres and fields of language, culture, art and literature. The Dede Korkut Oguznames, which are among the most researched texts in the history of Turkish language, culture and literature and continue to be the subject of new studies day by day with their rich content, also contain remarkable examples in terms of war elements and especially war strategies, but in this context, the subject has not yet been examined through independent studies. and whether it has been adequately addressed or not. In this study, which was prepared with the attention and need in question, the subject of war strategies in the Dede Korkut Oguznames was discussed with the examples determined through the text. In this direction, the subject of war in the Dede Korkut Oguznames was firstly evaluated in this study. In the continuation of the study, examples of war strategies seen in Dede Korkut Oguznames were classified and analyzed under certain sub-titles. In the narrations, the appearances of issues such as anger, applause and praise, sleep, awakening and awakening, captivity and military espionage, war order and hunting are analyzed in the context of war strategies. Thus, the subject of war strategies in Dede Korkut Oguznames has been tried to be clarified.

Keywords
Dede Korkut Oghuznames, war, war strategies.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com